Яка надбавка за престижність праці у вчителя початкових класів

14160

Запитання

Учитель, який викладає у першому класі НУШ, отримує надбавку за престижність праці у розмірі 30% посадового окладу. Чи має він право ще й на 20-відсоткову надбавку за НУШ?

Відповідь

Внутрішня система забезпечення якості освіти: ГОТОВИЙ АЛГОРИТМ

Надбавка за престижність праці — це надбавка, яку виплачують педагогічним працівникам відповідно до постанови КМУ від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників. Саме так зазначено в преамбулі постанови.

До цієї постанови внесено зміни постановою КМУ від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 1 січня 2018 року. Згідно з цими змінами граничний розмір надбавки усім педагогічним працівникам усіх закладів та установ освіти збільшено з 20% до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати). Але обмежено мінімальний розмір цієї надбавки величиною не менше 5%, який був відсутній у попередній редакції постанови № 373.

При цьому підвищення розміру надбавки до 30% було розмежовано у часі залежно від посад педагогічних працівників, типів закладів освіти, предметів навчального плану.

Встановлено, що з 1 січня 2018 року надбавка в граничному розмірі 30% встановлюється керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям та викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти.

Також передбачено, що розмір надбавки з 1 січня 2018 року не може бути меншим, ніж 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) та не вище 30% таким педагогічним працівникам:

  • керівникам шкіл, в яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких шкіл;
  • керівникам шкіл, в яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти в рамках реалізації зазначеної Концепції, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів зазначених шкіл;
  • вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, зокрема російською та іншими, що передбачені відповідними навчальними планами закладів загальної середньої освіти.

Усім іншим педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти, виплату надбавка в граничному розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати), запроваджено з 1 вересня 2018 року.

Підвищення розмірів оплати праці працівників освіти

Зменшення надбавки педагогічним працівникам, яким вона виплачувалась у граничному розмірі 20%, є неприпустимим, оскільки відповідно до пункту 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, зареєстрованої в Мінсоцполітики 01.06.2018 за № 16, яким Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати її в максимальному розмірі. Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Крім того, відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102, педагогічним працівникам виплачується щомісячно заробітна плата, встановлена при тарифікації, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Зазначену надбавку мають включати до всіх інших складових заробітної плати педагогічних працівників, що виплачуються згідно з тарифікацією.

Тому надбавка за престижність педагогічної праці відповідно до постанови № 373 має нині виплачуватися всім вчителям початковихкласів з дотриманням вимог законодавства та положень угод і колективних договорів у граничному розмірі 30% ставки заробітної плати пропорційно встановленому обсягу навчального навантаження.

Про зміну чинних умов оплати праці в бік погіршення згідно зі статтею 103 Кодексу законів про працю України та статтею 29 Закону України «Про оплату праці» власник або уповноважений ним орган має повідомити працівників не пізніш як за два місяці до такої зміни.

Зазначену надбавку педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, як і всі інші складові їхньої заробітної плати, виплачують за рахунок видатків освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. Але на місцях її зачасти економлять, щоб у наступному фінансовому році використати не за цільовим призначенням, а саме на оплату праці педпрацівників з нарахуваннями, а на інші цілі, що передбачено постановою КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». За даними фінансових органів, обсяги невикористаної на 1 жовтня цього року освітньої субвенції становили понад 7,7 млрд. гривень з її річних призначень на весь 2020 рік у обсязі 79,1 млрд. гривень, що затверджені у Додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX.

Підготувала АНТОНІНА КЛИМЕНКО,начальник управління соціально-економічного захисту

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України для журналу Практика управління закладом освіти

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Підвезення до закладу освіти: що варто знати, щоб організувати

Підвезення — необхідність для тих, хто живе у сільській місцевості за межею пішохідної доступності до закладу освіти. Як його організувати та яку документацію потрібно вести? Які є варіанти перевезень?
47542

Фінансова автономія закладу освіти: перший крок

Керівники багатьох закладів уже запровадили автономію закладу, а деякі ще побоюються брати на себе таку відповідальність. Ділимося секретами першопрохідців, які вже можуть поділитися досвідом і запровадження, і роботи у режимі фінансової автономії
15698