Як засвідчують затвердження статуту школи

3819

Запитання

Хто і як затверджує статут загальноосвітнього навчального закладу?

Відповідь

Про затвердження статуту школи свідчить гриф затвердження на ньому, який є одним із реквізитів цього документа.

Загальні вимоги до оформлення статуту визначені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

На титульній сторінці статуту розміщують такі реквізити:

Назва реквізиту

Розміщення реквізиту
на листі А4

запис про державну реєстрацію, засвідчений печаткою органу, який здійснив реєстрацію

лівий верхній кут

гриф затвердження

правий верхній кут

назва виду документа 

центр сторінки

організаційно-правова форма навчального закладу та його індивідуальна назва 

центр сторінки
під назвою документа

місце та рік складання або видання 

над межею нижнього поля посередині

Гриф затвердження проставляє:

  • орган управління освітою — на статуті державного чи комунального навчального закладу
  • власник — на статуті приватного закладу освіти (за погодження з місцевим органом управління освітою).

Такий реквізит свідчить, що вища інстанція проглянула статут на відповідність вимогам законодавства.

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

МОН змінило підходи до збору інформації про контингент учнів у зв’язку з воєнним станом і відтермінуванням щорічного збору даних адміністративної статистичної звітності
53884