МОН запропонувало для громадського обговорення новий Державний стандарт освіти для 5-9-х класів

Міністерство освіти і науки розробило новий Державний стандарт базової середньої освіти

Проєкт стандарту опубліковано на сайті МОН для громадського обговорення.

«Цей стандарт стане органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти», — зазначила Ганна Новосад і підкреслила, що стандарт є новим і за змістом, і за формою. Документ чітко визначає нові вимоги до того, що має знати учень у 21 столітті, при цьому вчителі мають свободу у виборі навчальних інструментів.

Закріплюємо знання Державного стандарту початкової освіти: пройти тест

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9-ті класи). До таких компетентностей належать:

 • математична,
 • екологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • культурна,
 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

Держстандарт пропонує базовий навчальний план, який:

 • визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів;
 • дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти;
 • встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання;
 • визначає граничне тижневе навантаження та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

Базовий навчальний план використовуватиметься під час розробки типових та інших освітніх програм.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Техніки коучингу для роботи з педколективом

Виклики часу все більше вимагають нових підходів. Людина, що хоче досягти кар’єрного зросту, повинна бути мобільною, готовою до швидкої зміни та обставин. В Україні в умовах воєнного стану реалізувати ці завдання здається нереальним. Та все ж на допомогу можуть прийти нові техніки. І одна з них – коучинг.
14

Як проводити батьківські збори в школі

Батьківські збори в школі— основний спосіб комунікації педагогічного колективу з батьками. Щоб збори були вдалі, а освітня робота ефективна, розглянемо види, форми проведення, теми батьківських зборів
37784

Методика Р4С: як упровадити

Як упровадити методику Р4С — «Філософія для дітей». Що прививати дітям, аби вони були готовими до ризиків і загроз глобалізованого світу
4696

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді