Методичні рекомендації щодо завершення навчального року

МОН надало методичні рекомендації школам щодо закінчення навчального року.

Коли завершиться навчальний рік

Наказ опублікували на сайті міністерства.

У рекомендаціях закладам освіти рекомендують самостійно визначити день закінчення навчання, внісши за потреби зміни до структури навчального року, визначеної закладом.

У МОН радять ущільнити навчальний матеріал, організувати самостійне опрацювання навчального матеріалу учнями, додаткові консультації, аби виконати освітні й навчальні програми та навчальний план.

Як підтримати підлітка у кризовій ситуації: 10 порад

Щодо оцінювання

Семестрове оцінювання

Оцінювання залежить від ситуації в регіоні. Можна провести за результатами:

 • тематичного оцінювання;
 • поточного оцінювання, отриманого під час очного, змішаного і дистанційного навчання;
 • підсумкового оцінювання за 2 семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн-тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

  Оцінювання за 2 семестр рекомендують здійснити зарахувавши всі оцінки, які отримав/-ла учень / учениця незалежно від місця навчання.

  Також ті заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, тем та результатів оцінювання.

  Також за рішенням перади оцінювання за 2 семестр учнів 5–8 і 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано»: у разі відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у тому числі в разі відсутності в учнів можливості долучитися до навчання; у разі проведення понад 50% уроків із предмета в дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативного складника).

  Як здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах війни: рекомендації ДСЯО

  Річне оцінювання

  Річне оцінювання рекомендовано проводити на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Важливо: річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за 1 та 2 семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка результатів навчання учня / учениці та сформованість уміння застосовувати набуті знання.

  У разі відсутності в тимчасово переміщених учнів та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річні оцінки можна виставити за результатами 2 семестру. І навпаки: у разі відсутності результатів підсумкового оцінювання за 2 семестр річне оцінювання можна провести за результатами 1 семестру, проте з урахуванням поточного оцінювання в 2 семестрі.

  Якщо після завершення навчання учень / учениця не отримав/-ла річних оцінок, він / вона має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.  зміст

  Сертифікація в системі базової освіти