Що в Акті перевірки закладів освіти

Яку інформацію містить акт перевірки закладу загальної середньої освіти?

Позапланові перевірки шкіл: ПІДГОТУВАТИСЯ

Акт за результатами позапланової перевірки закладу освіти містить інформацію, яку вносить комісія після п’яти чи десяти днів роботи над вивченням питань, що стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).

Форма акта наведена в додатку 2 до Порядку проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти» від 30.04.2021 № 493.

Акт складається з восьми розділів:

 • загальна інформація про проведення позапланової перевірки;
 • строк проведення перевірки;
 • інформація про останній проведений захід державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти;
 • особи, присутні під час позапланової перевірки;
 • процес проведення позапланової перевірки фіксувався…;
 • опис порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених під час позапланової перевірки;
 • перелік питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить позапланову перевірку;
 • пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної позапланової перевірки та цього акта.

Акт складають у трьох примірниках, кожен з яких отримують на збереження:

 • директор закладу освіти;
 • представник засновника закладу;
 • Державна служба якості освіти України чи її управління.

Сертифікація в системі базової освіти