Інструктажі з пожежної безпеки в закладі освіти: як проводити

Діє Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням. Що має знати керівник, щоб уникнути непорозумінь під час перевірки закладу? Скачайте форму Журналу реєстрації інструктажів

Які накази видати наприкінці навчального року: ПРИКЛАДИ

Перевірка пожежної безпеки закладу освіти

МОН проведе перевірку стану пожежної безпеки закладів освіти.

Міністерство освіти і науки та обласні державні адміністрації отримали завдання до 30 серпня створити безпечні та нешкідливі умови освітнього процесу у сфері пожежної безпеки. Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Окрім того, Міносвіти та державні установи мають до кінця літа забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також заборонити експлуатацію об’єктів, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю.

Зокрема, відповідно до ухваленого рішення, має бути проведена робота із забезпечення належного контролю виконання заходів забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти, а також проаналізований протипожежний стан підпорядкованих закладів освіти.

Що в законодавстві

З 14 лютого 2020 року набув чинності Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням (далі — Порядок) (наказ МВС від 05.12.2019 № 1021). Директор закладу освіти має своєчасно організувати в закладі навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі (п. 4 розд. І Порядку).

Заміри опору ізоляції електромереж в закладі освіти: коли проводити

Осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі, до роботи не допускають (п. 7 розд. І Порядку).

Як організувати інструктажі

Проходити інструктажі мають особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи.

Інструктажі проводять особи, які:

  • пройшли у суб’єктів, які навчають, відповідне навчання і спеціальну підготовку;
  • мають відповідне посвідчення.

Директор розробляє і затверджує перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинного, позапланового та повторного інструктажів.

Види інструктажів

Інструктажі поділяють за призначенням і часом проведення на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Вступний

Вступний інструктаж проводять з усіма працівниками на підставі чинних у закладі правил, інструкцій та інших нормативно-правових актів.

Первинний

Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його проходять:

  • особи, яких прийняли на роботу;
  • працівники, яких перевели з інших структурних підрозділів закладу;
  • особи, які прибули у заклад і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, ремонтних, будівельно-монтажних, фарбувальних, зварювальних роботах тощо;
  • у школах — учні під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо.

Повторний

Повторний інструктаж проводять на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж раз на рік.

Працівників, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), можна звільнити від вступного та первинного інструктажів (п. 3 розд. ІV Порядку).

Позаплановий

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

  • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
  • на вимогу посадових осіб ДСНС або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників подібних спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному випадку окремо залежно від обставин, що спричинили потребу у його проведенні.

Первинний, повторний і позаплановий інструктажі завершують перевіркою знань. Її здійснює особа, що проводила інструктаж (п. 5 розд. ІV Порядку).

Цільовий

Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням ними тимчасових вогневих робіт (зварювання, розігрівання тощо), під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха.

Фіксація інструктажів

Результати проведення інструктажів, крім цільового, зазначають у Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Запис про проведення цільового інструктажу роблять у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

Інструктажі з пожежної безпеки можна проводити разом з відповідними інструктажами з охорони праці (п. 6 Порядку). У цьому разі до назви журналу додайте «охорону праці». Журнал матиме таку назву: «Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях».зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді