Електробезпека пiд час роботи з комп’ютером у закладі освіти

Вимоги електробезпеки у школі пiд час роботи з комп’ютером

Безпечність приміщень і території: п’ять документів-доказів

Пiд час роботи з комп’ютером слiд дотримуватися таких вимог електробезпеки:

  • пiдключати комп’ютер до електромережi лише за допомогою справних штепсельних з’єднань i електричних розеток заводського виготовлення
  • прокладати електромережу штепсельних розеток для живлення комп’ютерiв уздовж стiн примiщення по пiдлозi здебiльшого у металевих трубах i гнучких металевих рукавах, а також у пластикових коробах i пластмасових рукавах iз вiдводами вiдповiдно до затвердженого плану розмiщення обладнання та технiчних характеристик обладнання
  • вiдключати комп’ютери вiд електричної мережi пiсля закiнчення роботи, а також у разi виникнення аварiйної ситуацiї.

Пiд час роботи з комп’ютером заборонено:

  • змiнювати самочинно конструкцiю та склад комп’ютера або його технiчне налагодження
  • працювати з , у якого пiд час роботи з’являються нехарактернi сигнали, нестабiльне зображення на екранi тощо
  • пiдключати комп’ютер до звичайної двопровiдної електромережi, особливо тодi, коли використовується перехiдний пристрiй

Сертифікація в системі базової освіти