Складові інституційної форми здобуття загальної середньої освіти

Питання впровадження інституційної форми здобуття загальної середньої освіти розглядатиме педагогічна рада закладу освіти. Які способи організації такої форми здобуття освіти закладено

14 червня 2019 року набуло чинності Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Вихідні та робочі 2020

Організація інституційної форми здобуття загальної середньої освіти

У забезпеченні здобуття освіти за інституційною формою можна виокремити такі ключові моменти:

До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать:

 • очна
  • денна
  • вечірня
 • заочна
 • дистанційна
 • мережева.

Заклади освіти можуть:

 • створювати класи (групи) з формами здобуття освіти:
  • вечірньою
  • заочною
  • дистанційною
 • укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

Підстави для такої діяльності:

Для навчання на за очною, заочною, дистанційною чи мережевою формою здобувачі освіти (повнолітні) чи ж їхні батьки подаватимуть особисті заяви.

⇒ Організація екстернату з 2017 року

Способи організації інституційної форми

Денна форма — основна для здобуття повної загальної середньої освіти для дітей віком від шести років.

На іншу форму здобуття освіти переводитимуть, як правило, до початку навчального року.

Учні, які очно здобули початкову освіту, зможуть продовжити здобуття базової та повної середньої освіти за формами:

 • вечірньою
 • заочною
 • мережевою.

Вечірня форма

Здобуття освіти за вечірньою формою організовують незалежно від:

 • місця проживання
 • верхньої межі віку здобувачів освіти.

Термін навчання визначатимуть в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти.

За достатнього та високого рівня навчальних досягнень учень (його батьки) матиме право подати заяву про прискорене завершення здобуття повної загальної середньої освіти. Рішення за заявою ухвалюватиме педагогічна рада закладу.

Заочна форма

Навчання за заочною формою відбуватиметься сесійно.

ЗЗСО матиме право утворювати навчально-консультаційні пункти, призначені для:

 • організації групових консультацій
 • складання заліків.

Заочно учнів навчатимуться за програмою певного класу. Якщо учнів менше 9 осіб, то навчальний час установлюватимуть з розрахунку 1 акад. год/тиждень на кожного учня (на всі види робіт).

У групах 16 і більше учнів відводитимуть додатковий час для проведення індивідуальних консультацій з:

 • української та інших мов
 • історії
 • математики
 • фізики
 • хімії
 • біології
 • інформатики.

Розрахунок по 0,5 акад. год. на тиждень на кожен із навчальних предметів.

Мережева форма

Мережева форма здобуття освіти відбуватиметься способом координації спільної освітньої діяльності на договірних засадах між різними суб’єктами освітньої діяльності для забезпечення права здобувачів освіти на навчання.

Для організації такої формою здобуття освіти базовий ЗЗСО залучатиме ліцензованих суб’єктів освітньої діяльності за договором.

Ліцензування освітньої діяльності: порядок і документальний супровід

За потреби додаткової матеріально-технічної бази можна буде залучати:

 • заклади культури, фізичної культури і спорту
 • інші юридичні особи, залучені до діяльності освітнього округу
 • міжшкільні ресурсні центри
 • наукові установи тощо.

За мережевої форми здобуття освіти можна буде:

 • поєднувати очну, заочну та дистанційну форми
 • організовувати освітній процес для:
  • класів (груп)
  • окремих здобувачів освіти
 • забезпечувати індивідуальні освітні траєкторії
 • розробляти й затверджувати спільні освітні програми.

Мета організації мережевої взаємодії — залучення й використання додаткових ресурсів, необхідних для забезпечення якості освіти, як-то:

 • створення умов для оволодіння освітньою програмою
 • забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів
 • упровадження профільного навчання
 • розширення доступу до сучасних технологій і засобів навчання.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Дистанційна форма здобуття загальної середньої освіти

Дистанційна форма здобуття загальної середньої освіти може вміщувати усі способи організації інституційної форми. Адже дистанційне навчання можна буде реалізувати способом:

Форми здобуття освіти

 • дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, зокрема:
  • вечірньою
  • заочною
  • мережевою
  • індивідуальною.

Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою ЗЗСО ухвалює з огляду на наявні матеріально-технічні, кадрові та інші ресурси.

Організовуємо дистанційне навчання: хто що робить

Для дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти можна створювати класи (групи) з дистанційною формою навчання.

Навчальний час встановлюють з розрахунку 1 акад. год/тиждень на кожний навчальний предмет (на всі види робіт).

Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання визначає Положення про дистанційне навчання, затв. наказом МОН України від 25.04.2013 № 466.зміст

Сертифікація в системі базової освіти