Коли почнуть проводити інституційні аудити закладів освіти

Коли планують проводити інституційні аудити закладів освіти, як те визначає стаття 45 Закону про освіту? Чи допустимо наразі проводити державну атестацію закладів освіти?

Щодо цих питань керівники органів місцевого самоврядування та органів управління освітою отримали роз’яснення Державної служби якості освіти України.

У листі «Щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти» від 28.05.2019 № 01/01-22/1333 Державна служба якості освіти України повідомляє, що інституційні аудити закладів освіти розпочнуть:

 • з 01.09.2019 — за заявами керівників шкіл чи їх засновників (пілотні інституційні аудит)
 • з 01.01.2020 — у плановому порядку.
Зауважте!
Державна атестація закладів освіти не існує як форма державного нагляду (контролю) не існує — тому правові наслідки її проведення відсутні.

Вихідні та робочі 2020

Навіщо ініціювати інституційний аудит у школі

Планово інституційний аудит відбуватиметься раз на 10 років. Але цього року заклади освіти чи їх засновники мають можливість пройти пілотний інституційний аудит. Для цього необхідно звернутися з заявою до Служби чи її територіальних органів.

Інституційний аудит — це зовнішнє оцінювання освітньої діяльності школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та управлінських процесів. Аудит покликаний допомогти закладам освіти стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати нову культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

Під час оцінювання закладу освіти, крім спостережень за освітнім середовищем та відвідування уроків, проводитимуть також опитування учасників освітнього процесу.

Після закінчення інституційного аудиту школа отримає:

 • висновок про якість освітньої діяльності й управлінських процесів
 • рекомендації щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

У висновку буде означено, на якому рівні перебуває школа:

 • високому
 • достатньому
 • на рівні, що вимагає покращення
 • низькому.
Зауважте!
Визначений рівень не слід вважати «вироком». Ні, це поштовх до руху вперед, до вдосконалення та підвищення якості освітньої діяльності.

Для роботи над виправленням «помилок» школа матиме один рік. Якщо після визначеного терміну заклад освіти не усуне виявлені негативні результати інституційного аудиту — Служба чи її територіальний орган матимуть право рекомендувати засновнику змінити керівника школи чи реорганізувати заклад освіти.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Хто проводитиме інституційний аудит

Інституційний аудит здійснюватиме експертна група, у складі якої:

 • представники Служби чи її терорганів
 • працівники органів управління освітою
 • керівники закладів освіти
 • вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, практичний досвід роботи у школі не менше 5 років і пройшли спеціальне навчання.

Експертна група (3–12 осіб) працюватиме у закладі освіти до 10 робочих днів.

Зауважте!
У ЗЗСО з кількістю працівників до 50 осіб інституційний аудит триватиме не більше 5 днів.

Відбір кандидатів до експертних груп з проведення інституційного аудиту Служба розпочне у червні 2019 року.

Інституційний аудит 2020

Інституційний аудит у системі забезпечення якості освіти

Система забезпечення якості освіти включає:

 • внутрішню систему забезпечення якості освіти, що має функціонувати у кожному закладі загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти
 • систему зовнішнього забезпечення якості освіти, якій сприяє інституційний аудит.

Державна служба якості освіти покликана допомагати керівникам закладів освіти та їхнім засновникам формувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, аби створити умови для постійного й послідовного вдосконалення якості освітніх та управлінських процесів.

Наразі Служба працює на проектом рекомендацій з організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. За результатами їх апробації будуть складені методичні рекомендації та посібник «Абетка для керівника» у поміч кожному директору школи для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.зміст

Центральна частина статичний блок 2