Наступність у роботі дитсадка і школи

Як зробити перехід дітей старшого дошкільного віку до шкільного дитинства плавним і водночас ефективним? Скористайтеся документами й методичними розробками

Наступність у роботі закладів дошкільної та загальної середньої освіти передбачає взаємозв’язок змісту, методів, прийомів, організаційних форм роботи з дітьми, а також підготовку дитини до школи і її адаптацію до нових умов навчання, виховання й розвитку.

Готуємося до нового навчального року

Поняття «наступність» нагадує нам: здобуття освіти — безперервний процес, який триває протягом всього життя людини. Однак не слід забувати, що дошкільне дитинство — це самодостатній етап у розвитку дитини, наповнений органічними для дошкільного віку видами діяльності, а не репетиція навчання в школі. Саме дитячий садок має забезпечити готовність дитини до нових знань, умінь і навичок, якими можна оволодіти в школі.

Підготувати майбутніх першокласників до очікуваних змін, дотримуючись принципу, допоможе черговий випуск КОЗА-ДИСКа для вихователя-методиста. У новому випуску:

 • документи, присвячені співпраці закладів освіти, роботі з батьками та дітьми
 • матеріали, що стануть у пригоді під час дослідження готовності дітей до навчання в школі.
 • шаблони, що стосуються визначення рівня розвитку дитини за кваліметричною моделлю
 • бланки документів, що знадобляться під час моніторингу успішності, адаптивності й психологічної готовності до навчання випускників закладу дошкільної освіти — учнів перших класів закладів загальної середньої освіти.

Лейтмотивом цього випуску диска є слова «спілкування», «співпраця», «обмін досвідом»:

 • адміністрацій закладів освіти
 • педагогів, зокрема вихователів і вчителів
 • дошкільників і школярів
 • батьків.

Повний перелік розміщених шаблонів документів і методичних розробок

Плануємо й організовуємо співпрацю

 • Презентація «Наступність у роботі дитсадка і школи»
 • Угода про співпрацю між закладом дошкільної освіти та закладом загальної середньої освіти
 • Порядок денний засідання педагогічної ради на тему «Підготовка дітей до школи»
 • Протокол спільного засідання педагогічних рад закладів дошкільної та загальної середньої освіти
 • План взаємодії закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти
 • План спільних заходів із забезпечення взаємодії закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти
 • План семінару-практикуму «Наступність у роботі закладів дошкільної та початкової освіти»
 • Лист-запрошення на відкритий захід
 • Листівка-запрошення на відкритий захід

Досліджуємо рівень готовності дітей до навчання в школі

 • Наказ про психолого-педагогічне вивчення готовності дітей до навчання в школі
 • Протокол діагностичного обстеження групи (класу)
 • Протокол індивідуального діагностичного обстеження готовності дитини до навчання в школі
 • Картка-характеристика готовності дитини до навчання в школі
 • Анкета для педагогів «Мотиваційна готовність дитини до навчання в школі»
 • Анкета для батьків «Чи хоче моя дитина до школи»
 • Опитувальник для батьків «Визначаємо рівень готовності дитини до навчання в школі»

Морфологічна зрілість

 • Довідкова таблиця «Медичні критерії готовності дитини до навчання в школі»
 • Тести «Рівень розвитку великої моторики»
 • Тести «Рівень розвитку дрібної моторики»
 • Тести «Біологічний вік дитини»
 • Картка визначення рівня морфологічної зрілості дитини

Психологічна готовність

 • Пам’ятка «Експрес-діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школі»
 • Тест «Фонематичний слух»
 • Тест «Копіювання безглуздих складів» (з роздатковими матеріалами)
 • Тест «Словник дитини» (з роздатковими матеріалами)
 • Тест «Короткочасна пам’ять»
 • Тест «Здатність дитини до найпростіших умовиводів»
 • Тест «Рівень розумової активності»
 • Картка експрес-діагностики психологічної готовності дитини до навчання в школі

Визначаємо рівень розвитку дитини за кваліметричною моделлю

Готуємося до школи

 • План тематичного циклу «Скоро в школу»
 • План проведення Свята дорослішання
 • Інтелект-карта «Змістове наповнення тематичного циклу «Скоро в школу»
 • Асоціативна карта «Школа»
 • План роботи з батьками щодо формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі
 • План роботи батьківського лекторію «Ми — батьки майбутніх першокласників»
 • Інтерактивна консультація для батьків майбутніх першокласників «Формуємо психологічну готовність дитини до школи» (з роздатковими матеріалами)
 • Тест для батьків «Чи готова дитина до навчання в школі»
 • Довідкова таблиця «Орієнтовні запитання, що допоможуть батькам якнайліпше підготувати дитину до співбесіди під час вступу до закладу загальної середньої освіти»
 • Пам’ятка для батьків «6 порад для майбутніх першокласників»

Проводимо моніторинг успішності випускників закладу дошкільної освіти

 • Протокол експертного оцінювання випускників закладу дошкільної освіти — учнів першого класу
 • Зведений протокол порівняльного аналізу успішності, адаптивності й психологічної готовності до навчання випускників закладу дошкільної освіти — учнів перших класів
 • Експрес-опитувальник для вчителя першого класу, який навчає випускників закладу дошкільної освіти, та практичного психолога закладу загальної середньої освіти
 • Аналізування рівня успішності навчання, психологічної готовності й адаптивності випускників закладу дошкільної освіти — учнів перших класів (бланк)
 • Аналізування динаміки успішності навчання, психологічної готовності й адаптивності випускників закладу дошкільної освіти — учнів перших класів (бланк)
 • Довідка про стан мовленнєвого розвитку дітей
 • Критерії визначення рівня мовленнєвого розвитку дітей шостого року життя
 • Протокол вивчення рівня мовленнєвого розвитку дітей шостого року життя

Центральна частина статичний блок 2