Готуємо дитину до вступної бесіди в школі

Існують перешкоди, які можуть завадити успішному старту майбутнього першокласника. Аби цьому запобігти, проведіть роботу з батьками, забезпечивши їх потрібною інформацією

Що заважає першокласнику бути успішним?

Одне лише вміння читати або писати не сприяє успішному навчанню першокласників.

Учителі початкових класів визначили «слабкі місця» дітей, які вперше переступають шкільний поріг:

 • недостатній рівень розвитку:
  • комунікативних умінь
  • вербальної пам’яті
  • зорово-просторових уявлень
  • дрібної моторики рук
  • уваги
 • порушення:
  • навчальної мотивації
  • емоційно-особистісного розвитку (страхи, тривожність, агресія)
  • поведінки (гіперактивна, демонстративна тощо)
  • швидка стомлюваність.

Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

Такі складнощі мають різні причини появи:

 • об’єктивні — зумовлені особливостями фізичного розвитку, хворобами. Щоб покращити результати, які виникли з об’єктивних причин, скоригуйте підготовку до навчання, враховуючи індивідуальні особливості дитини.
 • суб’єктивні — спричинені виховними методами конкретної сім’ї (батьківське недбальство, порушення взаємин між батьками та дітьми).

Аби подолати проблеми, що виникли внаслідок суб’єктивних причин, приділіть увагу роботі з батьками, надавши їм інформаційну підтримку щодо впливу сімейного виховання на психоемоційний та фізичний стан дитини.

Що таке психологічна готовність дитини до школи

Психологічна готовність дитини до школи — це те, наскільки вона здатна прийняти нову «соціальну роль» — статус школяра, тобто її готовність керувати поведінкою та розумовою діяльністю.

Існують три категорії, які визначають психологічну готовність дитини до навчання у школі:

Категорія

Вміння дитини

Мотиваційна

 • хоче вчитися та пізнавати нове
 • прагне оволодіти знаннями
 • має потребу в спілкуванні з дорослими людьми та однолітками

Емоційно-вольова

 • керує своєю поведінкою
 • уважно слухає
 • дотримується правил та вимог
 • точно виконує завдання
 • здійснює самоконтроль та самооцінку

Інтелектуальна

 • узагальнює предмети та явища
 • порівнює, визнаючи спільне та відмінне
 • встановлює причинно-наслідкові зв’язки
 • без перешкод засвоює нову інформацію
 • володіє мовленнєвими навичками:
 • розуміє лексичне значення слів, здійснює їх звуковий аналіз тощо

Як формувати психологічну готовність: рекомендації батькам

Взаємодія з дорослими активізує пошукову, експериментальну, пізнавальну, рухову, художньо-естетичну та комунікативну діяльність дошкільників. В той час як обмеженість спілкування з батьками, перенасиченість комп’ютерними іграми та мультиками негативно впливає на психологічний стан вихованців та їх готовність розпочати навчання в школі.

Аби дитина формувалася як впевнена та стійка до негараздів особистість, дайте їй змогу відчути вашу любов, підтримку та щоденне доброзичливе ставлення.

Що може допомогти

Спільні прогулянки

 • стимулюють пізнавальну активність та допитливість
 • знайомлять з навколишнім світом

Використайте можливість навчити дитину встановлювати причинно-наслідкові зв’язки: листя опадає, бо настала осінь; земля стає теплою, коли її нагріває сонце і т. д.

Дослідження

 • активізують спостережливість
 • привчають довгостроково виконувати доручення

Проведіть спільно «лабораторну роботу», виростивши на підвіконні пагони цибулі чи перетворивши воду на лід

Гра

 • вчить приймати правила, діяти згідно з ними, оволодівати новими вміннями та навичками

Як пройти співбесіду

Напередодні вступу до школи на дитину чекає співбесіда з педагогом, який визначає рівень її готовності до навчання. Найбільше здивування у батьків викликають прості запитання вчителя: як звуть маму, де вона працює тощо. Дехто вважає їх безглуздими, адже відповіді нібито не демонструють навчальних знань та навичок дитини.

Проте нерідко буває, що майбутній першокласник жваво читає кілька речень, швидко розв’язує логічну задачу та розповідає довгий вірш напам’ять, проте не розуміє простих запитань:

— Як звуть маму?
— Мама.

— Як дізнатися, що настала осінь?
— Із дачі повернулися!

Відсутність у дитини уявлення про себе та навколишній світ — так званих фонових знань — є значно більшою прогалиною в підготовці дитини до школи, ніж помилки в читанні або труднощі у розв’язанні математичного прикладу.

Аби уникнути непорозумінь під час співбесіди в школі, готуйте дитину заздалегідь, розмовляючи з нею про те, що її оточує, пояснюючи незрозуміле, відповідаючи на запитання.

Підказка батькам

Дошкільник за своєю природою егоцентричний: йому важливо те, що стосується саме його. Інші об’єкти та явища навколишнього світу він розташовує навколо, наближуючи або віддаляючи їх за ступенем значущості. Такий світогляд схожий на концентричні кола. Врахуйте це під час швидкого надолуження фонових знань із дитиною напередодні проходження співбесіди.

Я, моя сім’я і світ навколо

Основні теми, обговорення яких допоможе батькам підготувати дитину до співбесіди в школі.

Я сам

Переконайтеся, що дитина

— знає:

 • своє повне ім’я та дату народження
 • домашню адресу і телефон

— виразно та зрозуміло розповідає про:

 • свої захоплення й улюблені заняття
 • симпатії та антипатії
 • друзів із дитячого садка та подвір’я
 • розпорядок дня
 • частини тіла та їх функції.

Моя сім’я

До першого класу дитина вже знає, хто входить до складу її сім’ї, але інформацією про вік та професію родичів володіє не завжди. Діти часто плутаються в тому, де працюють їхні батьки, та не можуть пояснити, чим саме займаються дорослі. Щоб уникнути складнощів, детально розкажіть про свою роботу, зазначивши:

 • правильну назву професії
 • повну назву місця роботи
 • у чому полягають службові обов’язки

Приведіть дитину до себе на роботу або, якщо це неможливо, покажіть їй відповідні фото- чи відеоматеріали, — краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Іноді запитання вчителів пов’язані з родинними зв’язками:

 • Ким ти доводишся дідусю?
 • А мама татові?
 • А тато бабусі?

Щоб розібратися генеалогічному дереві, створіть його схематичне зображення, додавши фотографії родичів та підписавши, хто кому і ким доводиться.

Світ навколо мене

Уявлення про світ, розуміння причинно-наслідкових зв’язків між найпростішими природними явищами становлять фундамент знань, на які опирається вчитель, коли планує навчальний процес у першому класі.

Майбутній школяр має орієнтуватися в просторі та часі, а отже знати:

 • назву населеного пункту, в якому він проживає
 • які природні об’єкти розміщені поруч (ліси, парки, водойми, гори) і як вони називаються
 • які тварини та птахи мешкають у цій природній зоні
 • які пам’ятки культури є гордістю міста (села).
 • як вимірюється час (поділ на роки, місяці, години, хвилини і так далі)
 • що таке годинники та як ними користуватися
 • назви пір року, місяців та їх послідовність
 • ознаки настання тієї чи іншої пори року (зміни в природі, температурних показників повітря та поведінки тварин і птахів).

Засвоїти ці знання, аби успішно розпочати навчання в школі, легко, якщо збудувати довірливі стосунки між батьками та дітьми та підготуватися заздалегідь.

За матеріалом Інни Литвин,
практичного психолога дошкільного навчального закладу № 613, Київзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді