Як писати характеристику вихователя

Кожен вихователь закладу дошкільної освіти періодично проходить атестацію. Для чого потрібна характеристика вихователя та чи можуть бути вимоги до її написання

Характеристика вихователяПриклад оформлення

Рекомендаційний лист: коли надавати, як складати

Вихователі закладів дошкільної освіти регулярно проходять атестацію задля підвищення/підтвердження рівня кваліфікації.

Щоб скласти характеристику як документ без помилок, важливо врахувати певні правила її написання.

Характеристика вихователя, який атестується, має бути місткою, щоб сповна охарактеризувати діяльність педагога та її якість.

Складає характеристику на вихователя завідувач закладу або ж вихователь-методист.

Характеристика є офіційною документацією, тому важливо дотримувати ділового стилю в її написанні. Документ має містити професійну лексику, а в його у змісті чітко й поетапно викладено конкретні факти.

Необхідно дотримувати встановлених правил написання подібної документації, навіть користуватися зразковим планом створення характеристик.

Саме послідовність подачі відомостей і вміння зауважити на ключових моментах створює відчуття порядку й грамотності характеристики.

План складання характеристики на вихователя

Якщо у закладі не розроблені конкретні вимоги до оформлення характеристик, то доречно скористатися орієнтовним планом, аби врахувати найважливіші моменти в роботі вихователя у міжатестаційний період.

Основні дані про вихователя

ПІБ педагогічного працівника, освіта.

Бажано перелічити всі курси підвищення кваліфікації, курси перепідготовки, які пройшов вихователь у міжатестаційний період. При цьому вказують на обсяг курсів, їх повну назву, номери отриманих свідоцтв, сертифікатів тощо.

Також зазначають стаж педагогічної роботи і проміжок час, який педагог пропрацював у закладі.

Оцінка та опис професійної діяльності

Тут охарактеризовують методику роботи вихователя в дошкільному закладі.

Щоб характеристика на вихователя ДНЗ була змістовною та професійною, згадайте основні методики та методи, які фахівець використовує у своїй діяльності. Також вкажіть, які нові освітні методи застосовує в роботі.

Варто також згадати, як педагог провадить особистісно-орієнтовану взаємодію з дітьми. У документі варто написати про особливості забезпечення умов предметно-просторового середовища задля всебічного розвитку вихованців та розвитку їхнього потенціалу.

У характеристиці важливо вказати на вмінні вихователя використовувати в роботі спеціальні методичні матеріали, обирати найбільш вдалі з них для кожного конкретного випадку.

Якщо педагогічний працівника брав участь у різноманітних конкурсах, семінарах, з’їздах, присвячених професійній тематиці, варто вказати про ці дані в характеристиці.

Не зайвим буде вказати і на рівень розвитку вихованців.

Фахівці, які мають солідний досвід роботи у закладі, на діяльність яких посилають в просторах інтернету, у друкованих виданнях, заслуговують на згадку про це в характеристиці. Підкресліть заслуги вихователя, додайте йому авторитету.

Характеристика особистісних якостей

У документі доцільно перерахувати індивідуальні особливості характеру вихователя, що впливають на його роботу в закладі дошкільної освіти.

Важливо вказати на умінні педагога знайти підхід до кожної дитини, розібратися в дитячій психології та врахувати добуту інформацію в освітньому процесі.

Характеристики на вихователів мають містити також інформацію про вміння працівника вирішувати конфліктні ситуації, справлятися з труднощами, що виникають у процесі роботи.

Важливо також підкреслити ставлення до дошкільнят, бажання навчати їх та розвивати, вміти індивідуально враховувати потреби кожної дитини.

Варто зауважити на прагненні вихователя постійно розвиватися, самовдосконалюватися, застосовувати в освітньому процесі інноваційні методики.

Характеристика вихователя має показати переваги педагогічного працівника. Важливо, щоб атестаційна комісія, читаючи текст, отримала уявлення про фахівця як про професіонала.

Секрети написання характеристики вихователя

При створенні документа акцентуйте лише на позитивних сторонах професійної діяльності педагога. Але й не прикрашайте дійсність.

Якщо вихователь не бере активної участі в професійних семінарах, виставках, проектах, ліпше не дофантазовувати. Також не варто в характеристиці завищувати показники рівня розвитку вихованців. Цю інформацію легко перевірити, і в разі обману саме вихователь вбере весь негатив.

Якщо у працівника малий досвід педагогічної роботи і «немає що описувати», можна зробити акценти на інших сторонах діяльності. Наголосіть на вмінні налагоджувати взаємини з дітьми, їхніми батьками, володінні інноваційними методиками тощо.

Завершену характеристику підписує директор закладу дошкільної освіти.

Дотримуючись орієнтовного плану, написати цей документ буде нескладно. Грамотно складена характеристика допоможе пройти будь-яку атестацію і підвищити кваліфікацію вихователю.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді