Робота завуча на півставки: на які грошові виплати розраховувати

У загальноосвітньому навчальному закладі заступник директора з навчально-виховної роботи працює на 0,5 ставки. На які грошові виплати та в якому розмірі він має право

Зарплата вчителя — 2019

Оплату праці педагогічним працівникам установ і закладів освіти здійснюють відповідно до:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Надбавки та доплати завучу

Заступник директора ЗНЗ має право на надбавки за:

  • високі досягнення у праці
  • виконання особливо важливої роботи (на період її виконання)
  • складність і напруженість у роботі
  • інші якісні виробничі показники.

Граничний розмір кожної з цих надбавок не може перевищувати 50% посадового окладу.

Відповідно до п. 1 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (постанова КМУ від 31.01.2001 № 78), заступник директора має право на надбавку за вислугу років.

Крім того, керівник закладу (установи) у межах фонду оплати праці встановлює надбавку «за престижність праці» відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373.

Як роз’яснено і листі МОН «Щодо встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами» від 10.12.2010 № 10/2-1376 не заборонено здійснювати доплату за завідування навчальним кабінетом як керівнику, так і заступнику керівника закладу. Ця категорія працівників може розраховувати і на встановлення відповідної доплати у разі покладення на них та у випадках виробничої необхідності обов’язків із завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників (п. 6.3.5 Галузевої угоди).

Утім

Директорам загальноосвітніх закладів та їхнім заступникам доплату обчислюють у відсотках не до осадового окладу, а до ставки заробітної плати, встановленої їм під час оплати за викладацькі години.

Заступникам директора ЗНЗ згідно з п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 установлюють доплати за науковий ступінь:

  • доктора наук — 25% посадового окладу
  • кандидата наук — 15% посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь встановлюють, якщо діяльність цих працівників за фахом відповідає науковому ступеню.

За наявності у заступника директора двох наукових ступенів доплату встановлюють за одним — вищим.

Заохочувальні виплати

Також заступник директора має право на одержання заохочувальних виплат, зокрема:

Допомога на оздоровлення

Як педагогічний працівник, заступник директора має право на допомогу на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу незалежно від того, працює він на повну ставку чи на 0,5 ставки (якщо цей заклад є для нього основним місцем роботи).

Винагорода за сумлінну працю

Також заступник директора має право на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків у сумі до одного посадового окладу.

Виплачують таку винагороду на підставі положення, розробленого безпосередньо у навчальному закладі та затвердженого його керівником за погодженням із профспілковим комітетом (п. 3 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків).

Підпунктом 8.3.1 Галузевої угоди між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки керівникам установ і закладів освіти рекомендовано надавати вказану винагороду в розмірі не до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік, як це передбачено постановою КМУ № 898, а в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Якщо зазначені зміни будуть внесені до положення про виплату вказаної винагороди, то педагогічні працівники, зокрема заступники директорів, можуть розраховувати на одержання винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Керівник закладу в межах наявних коштів на оплату праці приймає рішення про нарахування премій для заступників директора, встановлює їм надбавки і доплати до посадових окладів, надає матеріальну допомогу.

Зазначені виплати не впливають на розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), а додаються до нього в абсолютних цифрах під час обчислення заробітної плати.

За матеріалами Олени МОРЄВОЇ,
економіста-аналітика,
Дніпрозміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді