Кабінет МАТЕМАТИКИ: засоби навчання та обладнання

Знаєте, який перелік засобів навчання та обладнання визначено для кабінету математики? А яким нормативним актом?

Вимоги пожежної безпеки: чекліст

Кабінет математики є кабінетом природничо-математичних предметів.

Вимоги до розміщення, матеріально-технічного обладнання та науково-методичного оснащення кабінету математики визначено Положенням про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОН від 14.12.2012 № 1423.

Оснащуючи кабінет засобами навчання та обладнання, керуються Типовим переліком засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

Засоби навчання та обладнання — це:

  • навчально-наочні посібники
  • технічні засоби навчання
  • обладнання навчального, загального та спеціального призначення.

Засоби навчання — це частина обладнання закладів освіти як сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності і виховному впливу на учнів.

Вимоги до оснащення кабінету математики

У Типовому переліку наведені вимоги до засобів навчання й обладнання.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді