Цифровізація української освіти: реалізація, проблеми і перспективи

Через необхідність дистанційного навчання актуальним і перспективним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти стала її цифровізація. Що вона передбачає, з якими проблемами зіткнулись розробники Національної платформи цифрової освіти, що чекає педагогів і здобувачів освіти в перспективі – у нашій статті

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

Що таке цифровізація освіти

Цифровізація освітице впровадження в освітній процес на всіх рівнях сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку у молоді навичок аналізу достовірності отримуваної інформації, застосування критичного мислення, максимального використання в навчальних цілях різноманітного мультимедійного контенту, інтенсифікація освітнього процесу за рахунок застосування інтерактивних методів навчання.

Існування світового цифрового суспільства веде до необхідності кожній людині будь-якого віку адаптуватися до нових технологій цифрового середовища, створює умови для  активізації розуміння щодо навчання упродовж життя як форми підвищення власної цифрової компетентності, саморозвитку, професійної і життєвої самореалізації.

Передумовами впровадження цифровізації освіти в Україні стали виклики часу. Спочатку навчання в умовах «ковідної» кризи (2020-2022 роки), коли карантинні вимоги зумовили необхідність реформування процесів  навчання до дистанційного формату, потім російська агресія, що породила психологічне  пригнічення  та  зниження  рівня  мотивації  навчання  в  умовах  бойових  дій,  під  час  повітряної  тривоги,  в  період відсутності технологічного та енергетичного забезпечення. А також відсутність  досконалої  цифрової  інфраструктури  в  регіонах, де ведуться бойові дії, зокрема проблеми з Інтернетом, проблеми  з  енергетичними  ресурсами,  що  унеможливлюють навчання в умовах відключення енергоносіїв; відсутність  чіткої  інформації  про  організацію  навчального процесу в умовах недостатності енергетичних та технологічних ресурсів призвело до ускладнення навчального процесу для різних учасників. У зв’язку з цими факторами він відбувався у трьох форматах – онлайн, офлайн і змішаному. І це зразу ж оголило освітньо-економічні проблеми, викликані, зокрема, відсутністю мережі покриття (для дистанційного навчання), відсутністю  електронних підручників окремих авторів,  недостатньою підготовкою та обізнаністю викладачів, матеріальним недозабезпеченням навчальних закладів засобами цифрових технологій, особливо у сільській місцевості, тощо. І лише завдяки швидкому реагуванню на виклики часу і досить успішному впровадженню цифрових трансформацій Україна поступово вирівнює освітній процес. Звичайно, недоліків ще багато, але не слід забувати, що все це ми робимо в надскладних умовах війни.

Цифрова реальність обумовлює визначення педагогічних пріоритетів, перегляд форм, методів, засобів і технологій навчання, виховання й розвиток здобувача освіти. На часі бачення і аналіз проблем організації виховного впливу на дітей і молодь у цифровому просторі та засобів їх вирішення. Цифровізація освіти в Україні  вимагає об’єднання зусиль вчених і практиків педагогічної і психологічної наук, фахівців цифрових технологій для міждисциплінарного вирішення сучасних проблем організації цифрового освітнього процесу.

Вона покликана:

 • зменшити бюрократію в системі освіти;
 • адаптувати українську освіту  до наслідків війни: відновити освітню інфраструктуру, створити механізми для ефективного онлайн-навчання, повернення до офлайну, де це можливо;
 • осучаснити освітню платформу;
 • трансформувати навчальні заклади і підхід до викладання предметів, залучивши талановитих викладачів, які б мали гідну оцінку своєї праці у вигляді зарплати;
 • швидко фінансувати  грантові інноваційні освітні проєкти;
 • забезпечити вхід у міжнародну  освітню коаліцію, залучати до співпраці  міжнародних донорів для відновлення освіти і науки;
 • використовуючи  світовий досвід, створити цифрове середовище в країні.

Тому на сьогодні відбувається тісна співпраця Мінцифри та МОН і у межах цієї співпраці здійснюється новий підхід до управління системою освіти.

Реалізація Концепції цифрової трансформації

Одним із головних засобів цифровізації освіти є розробка Національної платформи цифрової освіти (НПЦО), що дозволило:

– створити спеціалізований підрозділ (департамент) цифрової освіти, функцією якого є формування державної освітньої політики за відповідними напрямами для ефективної модернізації освітньої системи;

– забезпечити умови для оптимальної взаємодії між основними сторонами процесу створення і застосування електронного освітнього контенту – освітянами, видавцями, ІТ-професіоналами;

– розробити та ухвалити «Концепцію розвитку цифрової освіти в Україні», нове «Положення про Національну платформу цифрової освіти» з урахуванням недоліків, виявлених на попередньому етапі;

– забезпечити користувачів Національної платформи якісним і сучасним цифровим освітнім контентом, розпочати ліквідацію наявної нині суперечності між відносно високим рівнем цифрової матеріальної бази в освіті та браком якісного і сучасного цифрового освітнього контенту.

Цифровізація освіти – один із пріоритетів МОН розвитку можливостей дистанційного навчання. І реальним кроком до неї стало затвердження Концепції цифрової трансформації освіти і науки, яка  сприяла забезпеченню закладів освіти цифровою інфраструктурою. Це комплексна робота над побудовою екосистеми цифрових рішень у сфері освіти та науки, включно зі створенням безпечного електронного освітнього середовища, забезпеченням необхідної цифрової інфраструктури закладів та установ освіти і науки, підвищенням рівня цифрової компетентності, цифровою трансформацією процесів та послуг, а також автоматизацією збору і аналізу даних.

З 21 січня 2020 року Уряд запустив Національну програму цифрової грамотності. Так, першою ціллю проєкту стратегії стало створення цифрового освітнього середовища, зокрема – забезпечення шкіл комп’ютерною технікою та широкосмуговим доступом до Інтернету. Друга ціль – цифрові компетентності. Для цього спільно з партнерами Google та Microsoft уже було проведено низку навчань, тренінгів для вчителів.

 

Цифровізація освіти: як допоможе

В ході  втілення цієї програми в життя було реалізовано ряд проєктів, зокрема, для дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Серед них:

Всеукраїнська школа онлайн  

На е-платформі Всеукраїнської школи онлайн (ВШО) розміщені матеріали дистанційних курсів з усіх дисциплін для учнів 5-11(12) класів, а також факультативних курсів та додаткових матеріалів до уроків. Розробка мобільних додатків, кабінет вчителя з можливістю створення власних курсів, кабінет класного керівника, можливість оцінювати контент, а також методичні рекомендації для використання електронних ресурсів та платформи у форматі змішаного навчання. Це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи з матеріалами, що пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам. ВШО забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектом, тестами та можливістю відслідковувати свій навчальний прогрес. А вчителів – необхідними методичними рекомендаціями та прикладами застосування сучасних освітніх технологій. Функціонал платформи постійно вдосконалюється та розширюється.

В описі платформи зазначено, що увесь навчальний контент відповідає чинним державним освітнім програмам, а його якість перевірена Українським інститутом якості освіти. Перелік та тематику курсів запропоновано Міністерством освіти і науки України.

На платформі доступні матеріали для 5-11 класів:

 • відеоуроки;
 • тести;
 • матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Використання платформи безкоштовне.

Діти можуть користуватися платформою як для навчання під час карантину, так і для ознайомлення з темою, яку пропустили у школі через хворобу або з інших причин. Для вчителів розроблені рекомендації для проведення змішаного та дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів платформи.

Платформа є інклюзивною – тут є переклад уроків на жестову мову та додаткові звукові доріжки. Також вона має мобільний застосунок

Платформу створено Громадською спілкою «Освіторія» на замовлення Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України та державної установи «Український інститут розвитку освіти», за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який виконується Консорціумом ГО DOCCU та PH Zurich.

Електронний контент для загальної середньої освіти

«Вивчаю – не чекаю»: презентовано мобільний застосунок, який допоможе учням 1-4 класів вивчати математику за українською програмою.

Електронні підручники для навчання в умовах воєнного стану розміщено у вільному доступі.

Навчання без меж: видавництво «Ранок» надало доступ до підручників за програмою НУШ.

EdPro надає доступ українським учням і вчителям до електронних підручників.

У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Вебсайт ЄДЕБО розміщений за електронною адресою: info.edbo.gov.ua.

Власником ЄДЕБО та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава. Розпорядником ЄДЕБО є Міністерство освіти і науки України,а технічним адміністратором – державне підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Обробка і захист інформації здійснюються в ЄДЕБО відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації, що перебуває у власності держави.

Головним призначенням ЄДЕБО є забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти.

ЄДЕБО на теперішній час забезпечує:

 • електронне ліцензування освітньої діяльності (оформлення, подання документів до органу ліцензування та отримання відповідного рішення у електронному вигляді) у сферах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
 • акредитацію освітніх програм, спеціальностей, у встановленому законодавством порядку;
 • супроводження прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти шляхом забезпечення.
 • можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів освіти в електронній формі (електронний вступ);
 • формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів освіти;
 • забезпечення адресного розміщення державного та регіонального замовлення;
 • інформування громадськості, зокрема через веб-сайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до закладів фахової передвищої та вищої освіти;
 • формування, реєстрацію та облік інформації для видачі суб’єктами освітньої діяльності документів у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (документів про освіту, студентських (учнівських) квитків державного зразка, а також для видачі суб’єктам освітньої діяльності ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, свідоцтв про атестацію суб’єктів освітньої діяльності у встановленому законодавством порядку;
 • можливість перевірки достовірності документів про освіту, студентських (учнівських) квитків державного зразка, факту навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» (починаючи з 2014 року), фахової передвищої освіти, а також вищої освіти (починаючи з 2012 року), сертифікатів, виданих педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію;
 • інформування громадськості про видані, анульовані суб’єктам освітньої діяльності ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення, звуження їхньої освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію освітніх програм, спеціальностей, а також свідоцтва про атестацію суб’єктів освітньої діяльності, інституційну акредитацію закладів вищої освіти, інституційний аудит закладів освіти, інформація про які міститься в ЄДЕБО;
 • інших потреб у галузі освіти, визначених законодавством.

Облік в позашкільній освіті (е-Позашкілля)

Державна платформа в сфері позашкільної освіти, яка забезпечуватиме облік здобувачів та взаємодію з реєстром закладів позашкільної освіти, подальшому дозволить органам місцевого самоврядування отримувати верифіковані дані щодо роботи закладів позашкільної освіти.

Е-звітність

Автоматичне формування звітів для органів місцевого самоврядування, управлінь освіти та центральних органів виконавчої влади з даних, які наявні в реєстрах. Переведення в електронний формат звітності, що подається закладами освіти. aikom.iea.gov.ua

Е-діловодство

Нещодавно було презентовано результати першого етапу проєкту «Дебюрократизація управління освітою», реалізованого Міністерство освіти і науки України за підтримки ГО DOCCU і Швейцарсько-Українського проекту DECIDE у співпраці експертів Офісу ефективного регулювання BRDO.

Головною задачею проєкту було надати експертну підтримку для розуміння того, що потрібно зробити, щоб спростити процедури звітування та діловодства, а також налагодити процеси обміну даними в галузі загальної середньої освіти.

В ході проєкту було сформовано фокус-групи, учасниками яких стали освітяни, а також проаналізовано документи, які фігурують в діяльності шкіл. Це дозволило виявити основні проблеми та численні бюрократичні перепони, що стоять на заваді ефективного функціонування вітчизняної освітньої галузі.

Стало очевидним, що система загальної середньої освіти потребує суттєвої модернізації. Ось лише кілька цифр, які показово характеризують надмірну забюрократизованість процесів і процедур у цій галузі:

 • 48 видів паперових документів школи зобов’язані вести та зберігати;
 • 70 000 пачок паперу щомісяця витрачають українські школи на ведення цієї документації;
 • 62 400 000 грн щороку коштує державі такий обсяг паперу.

Узагальнюючи такий поточний стан ми можемо зробити такі висновки:

 1. Звітність переважно дублюється у цифровому та паперовому варіантах для різних реципієнтів. Обмін інформацією між ними не налагоджений та потребує врегулювання.
 2. Звітна інформація вноситься у ручному режимі. Це унеможливлює впровадження сучасних освітніх сервісів та не дозволяє інтегрувати повною мірою необхідні інформаційні освітні ресурси та забезпечити обмін даними з ключовими державними реєстрами.

Тому створення цифрових аналогів документів діловодства (електронних класних журналів, журналів обліку, тощо) та забезпечення переходу до електронного документообігу (звітність, комунікація, сповіщення, опитування, голосування, оперативні збори даних) дає змогу суттєво підвищити достовірність освітньої статистичної та адміністративної інформації та покращити на цій основі якість управлінських рішень, зокрема щодо розподілу коштів освітньої субвенції та інших бюджетних коштів для фінансування освіти, забезпечить передумови для відмови від паперових документів в рамках загальної дебюрократизації.

Державний е-журнал для ЗЗСО  E-Journal 

Одним зІ популярних цифрових інструментів, який забезпечує базову цифровізацію системи загальної середньої освіти, є система електронних журналів. Такі цифрові інструменти створюють нові можливості для забезпечення безперервної взаємодії та ефективної співпраці між чотирьома групами учасників процесу - адміністрація школи, вчителі, учні та батьки.

Починаючи з грудня 2020 року доступний для впровадження та використання в ЗЗСО безкоштовний державний сервіс електронних журналів на базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (EJournal), створений командою Міністерства освіти і науки України та Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», який введено в дослідну експлуатацію наказом МОН від 22.12.2020 № 1545. Рішення про його використання приймає ЗЗСО на добровільній основі.

Для того, щоб ЗЗСО підключитися до програмного модуля безкоштовних державних електронних журналів у ПАК «АІКОМ» (далі – програмний модуль), потрібно пройти певний алгоритм дій, наведений за вищезазначеним посиланням.

Переваги запровадження електронного журналу для різних груп учасників освітнього процесу.

Для адміністрації школи:

 • можливість оперативно готувати освітню звітність, діаграми успішності по класах і предметах;
 • аналіз результативності роботи педагогів;
 • облік відвідування;
 • можливість відслідковувати динаміку успішності учнів, класів, школи;
 • підвищення рейтингу закладу освіти.

Для педагогів:

 • звільнення від надлишкової паперової роботи;
 • простий доступ до актуального розкладу у смартфоні або комп'ютері;
 • можливість завантажувати навчальні матеріали для ознайомлення та допомоги у підготовці домашніх завдань;
 • економія часу для підготовки до уроків;
 • зручний поділ класів на групи без паперових журналів;
 • просте автоматичне формування складних звітів за підсумками семестру або навчального року;
 • ефективна комунікація з учнями та батьками.

Для здобувачів освіти:

 • зручний доступ до навчальних матеріалів і домашніх завдань;
 • участь в онлайн вебінарах і конференціях, організованих школою;
 • можливість перегляду матеріалів уроків у зручний час (у т.ч. на період відсутності в школі);
 • можливість віддаленої взаємодії з учителями;
 • можливість самостійного контролю успішності навчання.

Для батьків:

 • можливість оперативно отримувати інформацію про успішність та відвідування дітей;
 • ефективний контроль засвоєння знань та виконання домашніх завдань;
 • пряма комунікація з учителями;
 • можливість брати участь в оцінці якості освітніх послуг.

SELFIE

SELFIE - сучасний інструмент для оцінки ефективності впровадження цифрових технологій e закладах освіти. Застосування інструменту полягає в проведенні опитування  шляхом анкетування серед адміністрації школи, вчителів та учнів, потім система обробляє результати за певним алгоритмом та видає загальну картину.

Е-ДОКУМЕНТИ  на платформі «ДІЯ» Вхід на платформу 

Відтак, в мобільному додатку «Дія» можуть відображатись дані про такі документи про освіту:

 • документи про базову середню освіту;
 • документи про повну загальну середню освіту;
 • документи про професійну (професійно-технічну) освіту;
 • документи про фахову передвищу освіту;
 • документи про вищу освіту (наукові ступені).

Крім того, вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту – не потрібні. 

Інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема в країнах Європейського простору вищої освіти.

Здобувачі освіти, абітурієнти, педагоги та освітні управлінці мають можливість використовувати 46 сервісів, які допомагають отримувати освітні послуги дистанційно або онлайн. Серед них інші освітні сервіси за посиланням:

Для ДОШКІЛЛЯ

ВЧИТЕЛЯМ І ДИРЕКТОРАМ ШКІЛзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді