Ключова умова передавання в оренду приміщення дошкільного закладу

Якщо у дошкільному навчальному закладі достатньо площі для задоволення освітніх потреб дітей, вільні приміщення можна здавати в оренду. Маючи намір передати в оренду або постійне (тимчасове) користування приміщення дошкільного навчального закладу, важливо врахувати ключову умову цієї процедури

Постановою Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю» від 05.11.1991 № 311 дошкільні та інші навчальні заклади, крім тих, що перебувають у відомчому підпорядкуванні, із загальнодержавної власності передані до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Відповідно до частини п’ятої статті 63 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ об’єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технологічно пов’язані з навчальним та науковим процесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню та використанню не за призначенням.

Окрім того, частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ передбачено, що майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно із зазначеною метою.

Приміщення дошкільного навчального закладу комунальної власності може бути передане в оренду або постійне (тимчасове) користування лише для організації надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

Отже, органи місцевого самоврядування не мають права передавати приміщення дошкільного навчального закладу ні в оренду, ні в постійне (тимчасове) користування юридичним та фізичним особам, які виконують завдання та функції, що не пов’язані з наданням освітніх послуг.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді