Як здавати в оренду приміщення дошкільного закладу

Дошкільний заклад може як орендувати, так і здавати приміщення в оренду. Хоча здебільшого дошкільні заклади здають приміщення в оренду. Розглянемо процедуру, якої слід дотримуватися при цьому

Дошкільні заклади зазвичай перебувають у комунальній власності. У такому разі на все майно дошкільного закладу поширюється право комунальної власності. Згідно з цим правом територіальна громада володіє, користується і розпоряджається на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Щодо всіх питань укладення договору оренди приміщень дошкільного навчального закладу слід керуватися такими основними нормативно-правовими актами, як:

 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ (далі — Закон № 2269)
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (ЦК)
 • Господарський кодекс України 16.01.2003 № 436-IV (ГП).

Відповідно до норм цих нормативно-правових актів органи місцевого самоврядування затверджують локальні положення (порядки) про передання в оренду об’єктів комунальної власності.

Визначаємо орендодавця

Дошкільний заклад може здавати в оренду приміщення, обов’язково погодивши це питання зі своїм засновником (власником), тобто органом місцевого самоврядування. При цьому орендувати приміщення дошкільного закладу допустимо лише задля провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

Орендодавцем може бути як орган місцевого самоврядування, так і дошкільний заклад. Єдине, дошкільний заклад виступатиме як орендодавець за умови, що загальна площа приміщення, передбаченого для оренди, не перевищує 200 м2. У такому разі керівник закладу має звернутися до органу місцевого самоврядування за дозволом (погодженням), щоб мати підстави для укладення договору.

Якщо ж загальна площа приміщення, передбаченого для оренди, понад 200 м2, то орендодавцем виступатиме орган місцевого самоврядування. Відповідно, підставою для укладення договору оренди приміщень дошкільного закладу буде рішення органу місцевого самоврядування.

Приймаємо документи

Як визначено частиною першою статті 9 Закону № 2269, фізична чи юридична особа, яка бажає укласти договір оренди (далі — заявник), направляє орендодавцеві такі документи, як:

 • заява про оренду
 • проект договору
 • інші документи, визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим Фондом державного майна України від 15.02.2013 № 201.

Оскільки в проекті договору вказують розмір орендної плати, то разом із заявою необхідно подавати висновок про вартість об’єкту оренди. Тому завчасно має бути проведене оцінювання приміщення дошкільного закладу.


Протягом п’ятнадцяти днів органи, уповноважені управляти майном, що належить або перебуває у комунальній власності, мають розглянути матеріали заявника і повідомити про своє рішення, дозволивши укладати договір або ж, навпаки, відмовивши.

Якщо дозвіл отримано, то орендодавець протягом п’яти днів виконує одну з дій:

 • розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на своєму веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду
 • відмовляє в укладенні договору і повідомляє про це заявника.

Якщо розміщено оголошення, то орендодавець протягом десяти робочих днів приймає заяви про оренду відповідного майна. Потім протягом трьох робочих днів він, з огляду на попит на об’єкт оренди, реалізує одне з рішень:

 • якщо надійшло дві і більше заяв — видає наказ, оголошуючи конкурс між заявниками
 • якщо подано лише одну заяву — укладає договір з відповідним заявником.

Порядок проведення конкурсу для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, визначають органи місцевого самоврядування.


Якщо відбувся конкурс, то протягом п’яти днів від дати затвердження його результатів орендодавець має надіслати органам, уповноваженим управляти комунальним майном, копії проекту договору та інших матеріалів.

Як бачимо, від дати подання документів заявником до власне укладення договору може минути один-два місяці.

Укладаємо договір оренди

Договір складають відповідно до типового договору оренди майна комунальної власності, затвердженого органом місцевого самоврядування.

Термін (строк) дії договору визначають за погодженням сторін. Тому під час укладення договору доречно одразу визначати термін (строк) його дії.


Щоб спростити процедуру укладання договору, термін (строк) його дії визначають меншим, аніж три роки. Адже з огляду на норму ч. 2 ст. 793 ЦК договір, який буде укладено на три і більше років, підлягає нотаріальному посвідченню.


Варто зауважити, що у зв’язку з закінченням терміну (строку) дії договору настають певні умови, як-от:

 • орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладання договору на новий термін
 • якщо орендодавець має намір використовувати майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну (строку) дії договору
 • якщо протягом одного місяця після закінчення терміну (строку) дії договору жодна зі сторін не подала заяву про його припинення або зміну умов оренди, то договір вважають продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.


зміст

Сертифікація в системі базової освіти