Екологічне виховання дошкільників

Як організувати екологічне виховання в дитячому садку, форми роботи з дошкільниками, поради вихователям та інструменти екологічного виховання

 

Дитина дошкільного віку активно пізнає всі сфери людського життя, а особливо цікавиться природним середовищем. Її допитливість охоплює все: від способу життя найдрібнішої комахи до влаштування Всесвіту. Завдання педагогів — не лише пояснити дитині, чому небо блакитне, а трава зелена. Потрібно також навчити її цінувати й оберігати природні ресурси, усвідомлювати наслідки своєї діяльності для довкілля. 

Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Природничо-екологічна компетенція

БКДО визначає, що перед вступом до школи дитина має оволодіти природничо-екологічною компетенцією:

 • бути обізнаною з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо
 • усвідомлювати їх значення для діяльності людини, для себе
 • сприймати природу як цінність
 • виокремлювати позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи
 • довільно регулювати власну поведінку в природі
 • усвідомлювати себе частиною великого світу природи
 • знати про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття й краси
 • виявляти інтерес, бажання та посильні вміння щодо природоохоронних дій
 • знати про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті
 • докладати домірних зусиль для збереження, догляду та захисту природного довкілля.

 

Екологічне виховання в дитячому садку

Екологічне виховання дошкільників — це співпраця педагогів та дітей, спрямована на розвиток умінь гармонійно взаємодіяти з природою.

Екологічна культура дошкільників формується через образ досконалого навколишнього світу, умовного ідеалу. Уявлення про ідеал ґрунтуються на:

 • знаннях про природу та екологічні потреби живих організмів
 • позитивному ставленні дорослих до природи
 • усвідомленні своєї відповідальності за екологію.

Методи та форми екологічного виховання

 • Екскурсії
 • Екологічні казки
 • Дидактичні ігри
 • Екологічні свята
 • Практичні заняття
 • Проекти
 • Експерименти
 • Паця на природі
 • Ігри-подорожі
 • Ігри-медитації
 • Демонстрація картин та фільмів
 • Бесіди
 • Словесно-логічні завдання
 • Екологічні виставки
 • Екологічні конкурси тощо.

Екскурсії

Накопичують знання про природу, навчають взаємодіяти з нею, спостерігати та аналізувати. Знайомлять з різними проявами природи

Екологічні казки

Знайомлять вихованців із тваринним та рослинним світом, дозволяють цікаво та доступно розповісти про складні природні явища

Дидактичні ігри

Ознайомлюють з новою інформацією, дають можливість ефективніше засвоїти матеріал. Розвивають мовлення, мислення, увагу та пам'ять, спонукають до міркування

Свята

Виховують естетичні почуття: любов до природи, бажання її берегти та примножувати

Практичні заняття, проекти

Формують усвідомлення власної причетності до збереження екології, виховують любов до тваринного та рослинного світу

У межах екологічного виховання дошкільників розкажіть їм про цінність звірів, птахів, чистої води, парків без сміття тощо. Зокрема:

Екологічне виховання дітей дошкільного віку: поради вихователям

 • Щоб зацікавити дітей та сформувати гуманне ставлення до природи, викличте в них співчуття до живих істот. Поясніть, що від людей залежить екологічний стан наших сіл, міст, країни та планети. Допоможіть дошкільнику відчути себе захисником та другом природи
 • Закріпіть знання практичними заняттями, продемонструвавши, як саме можна допомагати природі — виготовити годівницю, посадити дерево тощо
 • Ставтеся до дитячих спостережень за природою серйозно
 • Підтримуйте інтерес вихованців до природи, її явищ та процесів
 • Подбайте, аби у дошкільнят під час занять були залучені всі органи чуття – дотик, зір, слух та нюх
 • Організовуйте заняття з екологічного виховання регулярно
 • Використовуйте індивідуальний підхід
 • Налаштуйтеся на співпрацю, а не повчання чи примус
 • Допоможіть дитині побачити природу живою та незвичайною.

Інструменти екологічного виховання: 

Якщо вирішите організувати при дошкільному закладі екологічний міні-музей чи театр — скористайтеся:

 • автоматизованими шаблонами установчих документів
 • перспективними й тематичними планами роботи.

Прокласти на території дошкільного навчального закладу захопливу екологічну стежину допоможуть:

 • картосхема
 • рекомендації щодо вибору об’єктів, із яких можна утворити екостежину.

Проекти

 

Задля формування в дитини елементарних уявлень про спосіб життя перелітних і осілих птахів, їх значення в екосистемі й житті людини запропоновано авторський тематичний проект «Птахи — наші друзі».

Привернути увагу дитини дошкільного віку та її батьків до сучасних екологічних проблем, залучити їх до практичної екологічної діяльності допоможуть напрацювання проекту «Станьмо миром за природу».

А ознайомити дитину з явищами природи, що визначають погоду, та їхнім впливом на життя людини буде зручно завдяки розробкам до проекту «Синоптик.Рибка.ua».

Матеріали для занять

На диску розміщені також картотеки інтегрованих занять за темами:

 • «Подарунки від природи: море»
 • «Подарунки від природи: ліс»
 • «Повітря — користь і небезпека»
 • «Наш дім — Земля».

У пригоді також стануть:

 • для спостережень за об’єктами і явищами природи — календарі природи та погоди
 • для експериментально-дослідницької діяльності дітей — картотеки дослідів.

Робота з батьками

Успішна освітня діяльність неможлива без роботи з батьками. Для них ми розробили анкету «Природа і ми», аби з’ясувати, чи докладають вони зусиль до формування природодоцільної поведінки своєї дитини.

Також на диску запропоновані пам’ятки, які можна розмістити на інформаційних стендах чи сайті дошкільного навчального закладу.

Із пам’яток батьки дізнаються, як:

 • уживати продукти харчування й воду без радіонуклідів та нітратів
 • надати дитині домедичну допомогу в разі отруєння пестицидами тощо.

Перевірка результатів роботи з екологічного виховання

Перевірити результати своєї роботи з екологічного виховання педагогам допоможуть автоматизовані картки експертного оцінювання знань, умінь та базових якостей дитини.

Зауважте!

Програма не лише обчислить результати діагностики, а й підкаже, що написати у висновку.

РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

 

 • Довідкова таблиця «Освітня лінія “Дитина у природному довкіллі”»

 

 • Пам’ятка «Перелік рекомендованої навчальної літератури з екологічного виховання»

 

 • Пам’ятка «Складники природничого розвивального середовища»

 

 • Перспективний план методичного кварталу з екології «Я — землі своєї паросток зелений»

 

 • План проведення заходів під час Дня екології

ЕКОЛОГІЧНИЙ МІНІ-МУЗЕЙ

 

 • Наказ про створення Екологічного міні-музею

 

 • Положення про Екологічний міні-музей

 

 • Паспорт Екологічного музею

 

 • Угода про співпрацю з музеєм

 

 • Перспективний план методичної роботи з педагогами «Екологічно-естетичне виховання дошкільників засобами музейної педагогіки»

 

 • Перспективний план роботи з дітьми в Екологічному міні-музеї (приклад)

 

 • Перспективний план роботи з дітьми в Екологічному міні-музеї (шаблон)

 

 • Перелік експонатів, рекомендованих для зберігання в Екологічному міні-музеї

 

 • Пам’ятка «Як створити віртуальний музей»

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР

 

 • Поетапний план роботи зі створення екологічного театру

 

 • План реалізації освітнього проекту «Екологічний театр»

 

 • Тематичний план роботи з театрально-ігрової діяльності екологічного змісту

 

 • Перелік художніх творів, рекомендованих для читання та інсценування

ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА

 

 • План методичного супроводу роботи на екологічній стежині (на два роки)

 

 • Тематичний план роботи на екологічній стежині на рік

 

 • Тематичний план занять — милувань природою на екологічній стежині в різні пори року

 

 • Тематичний план роботи на екологічній стежині влітку

 

 • Картосхема екологічної стежини (приклад)

 

 • Перелік об’єктів, рекомендованих для формування екологічної стежини

ТЕМАТИЧНІ ПРОЕКТИ

 

 • Поетапний план реалізації тематичного проекту (шаблон)

 

 • Поетапний план реалізації проекту «Птахи — наші друзі»

 

 • Перспективний план організації пізнавально-дослідницької діяльності дітей у межах проекту «Птахи — наші друзі»

 

 • Пам’ятка «Дерево цілей проекту “Птахи — наші друзі”»

 

 • Роздатковий матеріал до проекту «Птахи — наші друзі»

 

 • Поетапний план реалізації проекту «Станьмо миром за природу»

 

 • Перспективний план організації пізнавально-дослідницької діяльності дітей у межах проекту «Станьмо миром за природу»

 

 • Пам’ятка для дітей «Червона книга України»

 

 • Пам’ятка для дітей «Правила збереження природи»

 

 • Поетапний план реалізації проекту «Синоптик.Рибка.ua»

 

 • Перспективний план організації пошуково­дослідницької діяльності дітей у межах проекту «Синоптик.Рибка.ua»

 

 • Саморобка «Барометр із соснової шишки»

 

 • Картотека інтегрованих занять за темою «Подарунки від природи — море»

 

 • Картотека інтегрованих занять за темою «Подарунки від природи — ліс»

 

 • Картотека інтегрованих занять за темою «Повітря — користь і небезпека»

 

 • Картотека інтегрованих занять за темою «Наш дім — Земля»

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 • Конспект спостережень за об’єктами і явищами природи

 

 • Календар спостереження за природою

 

 • Роздатковий матеріал до календаря спостережень за природою

 

 • Календар спостережень за погодою

 

 • Роздатковий матеріал до календаря спостережень за погодою

 

 • Картотека планів спостережень за об’єктами і явищами природи

 

 

 • Картотека дослідів із ґрунтом

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про природу на кінець 5-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання умінь дитини, пов’язаних із природним середовищем, на кінець 5-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання базових якостей дитини, пов’язаних із природним середовищем, на кінець 5-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про природу на кінець 6-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання умінь дитини, пов’язаних із природним середовищем, на кінець 6-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання базових якостей дитини, пов’язаних із природним середовищем, на кінець 6-го року життя

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про об’єкти і явища природи (4-й рік життя)

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про об’єкти і явища природи (5-й рік життя)

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про об’єкти і явища природи (6-й рік життя)

 

 • Картка експертного оцінювання знань дитини про природу на кінець 5-го року життя

РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

 • Анкета для батьків «Природа і ми»

 

 • Пам’ятка «Любіть і бережіть природу»

 

 • Пам’ятка «Календар цвітіння рослин-алергенів»

 

 • Пам’ятка «Отруйні рослини, поширені на території України»

 

 • Пам’ятка «Отруйні ягоди, поширені на території України»

 

 • Пам’ятка «Як уживати продукти харчування й воду без радіонуклідів та нітратів»

 

 • Пам’ятка «Домедична допомога у разі отруєння пестицидами»
 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді