Підсумковий контроль у дошкільному навчальному закладі

У яких напрямах проводять підсумковий контроль, яка його мета та що вказують у довідці за результатами вивчення

Підсумковий контроль дає змогу:

 • визначити результативність роботи за різні періоди
 • підбити підсумки за різними напрямами роботи дошкільного закладу чи однієї групи.

Напрямки підсумкового контролю

Це можуть бути підсумки:

Контроль за підсумками навчального року спрямований на:

 • виявлення рівня сформованості життєвої компетентності дітей
 • аналіз умов, які створено для педагогічної діяльності.

Ці питання розглядають під кутом зору основних напрямів, завдань роботи дошкільного закладу за минулий навчальний рік.

Заходи підсумкового контролю зазвичай тривають упродовж п’яти днів.

Підсумки роботи можна підбивати за:

 • періодом
 • змістовою лінією.

Мета підсумкового контролю

Підсумковий контроль використовують з різною метою, як-от для:

 • підбиття підсумків роботи за навчальний рік — з’ясування ступеня виконання річних завдань відповідно до очікуваного результату
 • виявлення готовності вихованців випускних груп до навчання у школі
 • вивчення рівня обізнаності дітей, сформованості у них умінь та навичок відповідно до програмових вимог
 • аналізу експериментальної діяльності дошкільного закладу (якщо є потреба)
 • отримання висновків щодо ефективності упровадження нової технології, методики
 • аналізу роботи певного педагога (групи педагогів) щодо узагальнення досвіду
 • визначення ефективності методичної роботи
 • аналізу співпраці дошкільного закладу, окремих груп з батьками
 • комплексної оцінки діяльності дошкільного навчального закладу напередодні атестації.

Приклади, коли застосовний підсумковий контроль

Педагогічний колектив дошкільного закладу працював над питанням «Планування та організація освітнього процесу у групі для дітей третього року життя за авторською інтегрованою технологією» — тому необхідно підбити підсумки такої роботи

Необхідно оцінити результативність певної методики, авторської системи — резюмувати, як її використання вплинуло на розвиток дітей. Для цього можна промоніторити, порівнявши показники:

 • на початку
 • у ході впровадження системи
 • після закінчення роботи

Атестація як підсумковий контроль

Підсумковим контролем можна вважати атестацію педагогічних кадрів, яку проводять раз на п’ять років стосовно кожного педагога, зокрема й завідувача.

Метою такого контролю є, зокрема:

 • зіставлення результатів роботи вихователя з попередніми його досягненнями у педагогічній діяльності
 • оцінювання вміння вихователя приймати та використовувати у роботі з дітьми методичні рекомендації з боку завідувача, вихователя-методиста, інших працівників закладу
 • виявлення рівня самоосвіти педагога.

У підсумковому контролі задіяні всі учасники освітнього процесу: педагоги, батьки, діти.

Залежно від об’єктів контролю приймають управлінські рішення.

Довідка — підсумковий документ контролю

Результатом будь-якого вивчення діяльності дошкільного закладу є довідка. У довідці лаконічно й об’єктивно висвітлюють роботу колективу, адміністрації. Акценти роблять відповідно до мети, визначеної у плані контролю.

Структурно довідка містить три умовних блоки:

 • спочатку — позитивні аспекти роботи
 • далі — негативні
 • на завершення — висновки-пропозиції на усунення виявлених недоліків

Важливо не змішувати позитивні висновки з критичними зауваженнями.

Виклад має бути чітким, лаконічним і мати не описово-­констатувальний, а аналітико-оцінювальний характер.

Пропозиції мають бути конкретними, із зазначенням термінів виконання. Вони є керівництвом до дії під час усунення виявлених недоліків.зміст

Сертифікація в системі базової освіти