Сутність атестації керівника дошкільного закладу дещо інша

Хоча процедура атестації завідувача дошкільного закладу та сама, що й для інших педагогічних працівників, але підсумок маємо інший

Атестація завідувача дошкільного навчального закладу відбувається за нормами Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930.

Аби остаточно врегулювати питання атестації керівників навчальних закладів та запобігти непорозумінням, до Типового положення у 2013 році внесли низку змін щодо атестування керівних кадрів у загальній, позашкільній та дошкільній освіті.

Очільник місцевого органу управління освітою складає і подає атестаційній комісії:

  • списки керівних кадрів навчальних закладів, які підпадають під атестацію (зокрема й дошкільних) — до 10 жовтня
  • характеристики на керівників закладів — до 1 березня.

На відміну від своїх підлеглих педагогів, завідувач ДНЗ не має права клопотати про позачергову атестацію. Єдине, вправі перенести чергову — за поважних причин.

Характеристика завідувача ДНЗ для атестації

Характеристику діяльності завідувача дошкільного закладу складає керівник відповідного органу управління освітою.

Окрім звичних питань, які висвітлюють у характеристиці педагогічного працівника, керівника закладу представляють, ураховуючи його риси як управлінця, зокрема:

  • ставлення до працівників
  • організаторські здібності
  • реалізація завдань
  • прийняття рішень та усвідомлення відповідальності за їх наслідки.

Мінімум за 10 днів до атестації підписом засвідчують факт ознайомлення зі змістом характеристики.

Які рішення ухвалює атестаційна комісія щодо завідувача

Вивчення професійної діяльності завідувача ДНЗ атестаційною комісією зводиться до з’ясування якості виконання ним посадових обов’язків. Окрім того, можуть ураховувати відгуки про його діяльність колективу ДНЗ та батьківської громадськості.

Завідувача ДНЗ зазвичай атестує комісія територіального органу управління освітою. Тож до 10 квітня має відбутися засідання атестаційної комісії. Її рішення:

  • оформлюють протоколом
  • одразу доводять до відома працівника, надаючи для підпису.

Атестаційний лист

Максимум через три дні завідувач отримає свій атестаційний лист. У розділі ІІ цього документа зазначають, чи керівник закладу:

Керівні кадри закладів освіти проходять лише чергову атестацію, бо:

  • їхня атестація спрямована на визначення відповідності/невідповідності посаді
  • підстави для позачергової настають лише з ініціативи очільника органу управління освітою (якщо він вирішить, що завідувач неналежно виконує свої обов’язки).

Атестація педагогів спрямована на стимулювання їхнього безперервного розвитку. Для цього передбачені, зокрема, присвоєння:

Натомість за позитивними результатами атестації завідувачеві дошкільного закладу в ліпшому випадку підвищать тарифний розряд.

За результатами атестації педагогічних працівників керівник навчального закладу має виконати певний порядок дій.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді