Нарахуймо-но завучу надбавку «за престижність праці»

Який порядок встановлення надбавки за «престижність праці» заступникові директора з навчально-виховної роботи?

Заступник директора школи має право на надбавку «за престижність праці», оскільки його посада належить до педагогічних.

Цю надбавку нараховують на увесь обсяг педнавантаження працівника у розмірі до 20% посадового окладу/ставки заробітної плати.

Заступникові директора виплату нараховують:

  • на посадовий оклад
  • на ставку заробітної плати — якщо заступник має години викладацької чи гурткової роботи.

Розглянемо на умовному прикладі, як нарахують заробітної плати заступнику директора навчального закладу з урахуванням надбавки «за престижність праці».

Розмір зарплати заступника директора школи з надбавками

Заступнику директора з навчально-виховної роботи встановлено посадовий оклад у розмірі 95% окладу керівника навчального закладу, оплату праці якому здійснюють за 18-м тарифним розрядом ЄТС.

Також заступник директора з навчально-виховної роботи працює вчителем біології. На цій посаді за результатами атестації йому присвоєно 14-й тарифний розряд ЄТС.

Обсяг педагогічного навантаження за тарифікацією — 9 год./тиждень.

Стаж педагогічної роботи — 19 років, за який передбачено надбавку за вислугу років 20%.

У такому ж розмірі встановлено надбавку «за престижність праці».

Складові заробітної плати

Обчислення

Результат обчислення,
грн

Заступник директора навчального закладу

Посадовий оклад

(1600 грн × 3,21) × 95%

4879,20

Надбавка за вислугу років

4879,20 грн × 20%

975,84

Надбавка «за престижність праці»

4879,20 грн × 20%

975,84

Розмір заробітної плати за посадою

4879,20 грн + 975,84 грн × 2

6830,88

Учитель

Ставка заробітної плати вчителя

1600 грн × 2,42

3872

Оплата праці за обсяг педнавантаження

(3872 грн × 9 год.) ÷ 18 год.

1936

Надбавка за вислугу років

1936 грн × 20%

387,20

Надбавка «за престижність праці»

1936,00 грн × 20%

387,20

Розмір заробітної плати за посадою

1936 грн + (387,20 грн × 2)

2710,40

СУМА

6830,88 + 2710,40

9541,28

Зауважте!

В обчисленнях не враховано можливі підвищення окладів і ставок педагогів за:

Підвищення утворюють нові розміри окладів/ставок, внаслідок чого зростають і розміри надбавок.

За матеріалами Олени Морєвої,
економіста-аналітика, Дніпро,
ж. «Заступник директора школи»зміст

Сертифікація в системі базової освіти