Сприяємо вивченню іноземних мов у дошкільному закладі

В одній зі шкіл діти одночасно опановують англійську, німецьку та французьку мови. Засновниця цієї школи виокремлює всього три ключові умови, сприятливі для полілінгвістичного розвитку дітей дошкільного віку

Дошкільник сприймає світ цілісно, емоційно, активно. Діяльнісний підхід в організації освітнього процесу відповідає самій природі дитинства.

Упроваджуючи різнобічні інтеграційні зв’язки, реалізуючи різноманітні види дитячої діяльності, полегшуємо сприймання матеріалу в цілому та забезпечуємо його міцне засвоєння.

Розглянемо, які ж умови сприятливі полілінгвістичному розвитку дітей дошкільного віку.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Контекстуальність у вивченні іноземної мови

Формуйте освітній простір так, щоб дитина самостійно могла знайти все, що їй потрібно для пізнання. Моделюйте реальний цілісний контекст діяльності, таку собі картину світу, де навчальний матеріал подано за допомогою сюжетної побудови.

Людина, будуючи свою внутрішню картину світу, протягом життя активно залучає оточення у безперервний процес пошуку необхідної інформації. Враховуйте цю особливість, працюючи з дітьми.

Сюжет розвивайте тривало, протягом певного періоду, створюючи цілеспрямований ігровий макроконтекст, у якому діти самовільно діють, виконуючи щоразу посталі завдання.

Усі вправи прикладні (мають кінцевий результат), тому дитина діє не задля оцінки педагога, а щоб успішно застосувати свої вміння, втілити їх у практичні (життєві) наслідки.

Наприклад, із поняттями «high/low» («високий/низький») ознайомлюємо під час аплікації «Збираємо яблука».

Вихователь демонструє малюнок, на якому зображені висока та низька яблуні. Роздає дітям вирізані драбинки різної висоти і пропонує наклеїти їх до дерева з огляду на висоту.

Виконуючи практичні дії, дитина здобуває знання та робить перші теоретичні узагальнення з власного досвіду.

Системна інтеграція

Психологи встановили, що однією з основних передумов формування навичок є правильний розподіл вправ у часі, пов’язаних між собою контекстом. Швидкість засвоєння навчального матеріалу зростає зі збільшенням інтервалу між сеансами запам’ятовування.

Тож поділіть навчальний матеріал на порції, але залиште між ними зв’язки, які в поєднанні формують цілісну структуру.

Поділивши вправи у часі, передбачте багаторазове повторення матеріалу протягом освітньої діяльності.

«Повторення без повторення» відбуватиметься у постійній динаміці сюжетів макроконтексту.

Заповнюючи інтервали між вивченням одного матеріалу опануванням іншого, створюйте єдиний комплексний курс, який залишається в пам’яті дитини як одна велика цілісна історія.

Лише цілісно організовану діяльність дитина може перенести в свою життєву ситуацію.

Послідовність прогресивних за складністю завдань — багаторазове виконання структурно однакових, але різних за змістом дій — щоразу на новому рівні, в нових, рівномірно розподілених ситуаціях, не лише сприяє формуванню гнучких навичок, але й навчає дітей наповнювати та структурувати свою діяльність.


Кожний наступний рівень містить в собі попередній

Тут показано розподіл матеріалу в часі і його взаємодія між інформаційними блоками (темами, вправами тощо). Відтінки кольору позначають регулярність повторення матеріалу та його обсяг у певній темі. Обсяг матеріалу при кожному наступному повторенні зменшується, а інтервали між повтореннями збільшуються, при цьому повторення ніколи не закінчується.

Навчальний матеріал не лише циклічно повторюється на кожному етапі, але й з кожним повторенням розширюється та збагачується.


Фасилітативність

Американський психолог Карл Роджерс термін «фасилітація» обґрунтовує як явище міжособистісної взаємодії вихователя й дитини, що сприяє збереженню психічного здоров’я дитини, гармонізації її особистості, творчій самореалізації.

Відомо, що чітка директива завжди викликає захисну реакцію та протистояння, які має долати педагог, психологічно налагоджуючи контакт із дітьми. Тому допомагайте, підтримуйте, полегшуйте сходження дитини на складному шляху особистісного зростання та індивідуального саморозкриття.

Задовольняйте потребу дітей у розвитку її особистості.зміст

Сертифікація в системі базової освіти