Зовнішній контроль за організацією харчування учнів

У навчальному закладі необхідно регулярно проводити внутрішній і зовнішній контроль за організацією харчування учнів. Розглянемо, як відбувається зовнішній контроль за організацією харчування учнів

Статтею 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII встановлено, що організація та відповідальність за харчування в державних навчальних закладах покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров’я.

Зовнішній контроль за організацією харчування учнів здійснюють:

 • органи Державної санітарно-епідеміологічної служби Украї­ни (СЕС)
 • органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
 • органи управління освітою.

Для залучення до контролю за організацією харчування учнів представників громадськості варто створювати комісії (групи) громадського контролю.

Перевірку питань організації харчування учнів, зокрема контроль за роботою їдальні навчального закладу, комори, харчоблоку, представники контрольних органів повинні здійснювати після пред’явлення службового посвідчення, члени комісії (групи) громадського контролю — за посвідченням, що видає, наприклад, орган управління освітою, керівник навчального закладу чи профспілковий комітет.

Перевірки виробничих та складських приміщень слід проводити в санітарному одязі в супроводі представника їдальні навчального закладу.

Органи СЕС

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції вимогам безпеки для здоров’я й життя населення здійснюють виключно органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Головному державному санітарному лікарю та іншим посадовим особам, які здійснюють державний санітарно-епідемічний нагляд, надані повноваження щодо безперешкодного входу на територію і в приміщення всіх об’єктів нагляду за службовим посвідченням й обов’язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень.

Періодичний контроль проводять працівники СЕС, що здійснюють вибірковий санітарно-гігієнічний огляд харчоблоку, їдальні навчального закладу.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах компетенції, наданої чинним законодавством, здійснюють контроль за:

 • встановленням і застосуванням роздрібних цін і націнок, розрахунків зі споживачами
 • правильністю відпуску страв і кулінарних виробів
 • правильним використанням ваговимірювальної техніки
 • якістю і безпекою продукції
 • додержанням норм і правил, установлених для закладів ресторанного господарства

Так, згідно зі статтею 26 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі, а на території Автономної Республіки Крим — орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів. Такі органи мають право:

 • перевіряти у суб’єктів господарювання сфери торгівлі й послуг якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо її безпеки, а також додержання правил торгівлі та надання послуг
 • безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення
 • відбирати в суб’єктів господарювання сфери торгівлі й послуг зразки сировини, напівфабрикатів, продукції для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету
 • проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
 • одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, продовольчої сировини.

Перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які організовують харчування в навчальних закладах, проводять органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати планові та позапланові виїзні перевірки в порядку, встановленому законодавством.

Органи управління освітою

Органи управління освітою вивчають стан організації харчування учнів у навчальному закладі під час проведення:

 • державної атестації навчального закладу, що дає можливість комплексно вивчити стан організації харчування учнів у навчальному закладі; проводять не рідше одного разу на 10 років; триває  від 3 до 10 днів
 • тематичного вивчення, що дає можливість скласти уявлення про стан роботи окремого напряму організації харчування учнів, наприклад організація харчування учнів груп продовженого дня; триває 3–5 днів
 • вибіркових перевірок, що дають можливість детально вивчити одне з питань організації харчування, наприклад виховання культурно-гігієнічних навичок учнів; триває від кількох годин до 3 днів
 • оперативного контролю, що дає можливість перевірити окремі питання організації харчування дітей, попередити можливі негативні наслідки; триває від кількох годин до 1 дня

Органи управління освітою можуть контролювати різні питання, основні з яких:

 • організація харчування учнів пільгових категорій
 • організація харчування учнів, які відвідують групи продовженого дня
 • відповідність щоденного меню двотижневому меню
 • асортимент продукції шкільних буфетів
 • ведення документації з організації харчування учнів (списки учнів, які отримують гаряче харчування, учнів пільгових категорій; накази з питань організації харчування учнів, призначення осіб, відповідальних за організацію харчування учнів; довідки за результатами внутрішньошкільного контролю тощо)
 • наявність інформаційних куточків
 • санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, їдальні
 • забезпечення їдальні відповідним посудом
 • графіки споживання їжі тощо

Комісія (група) громадського контролю

Зовнішній контроль за організацією харчування учнів може здійснювати й комісія (група) громадського контролю з організації харчування учнів (далі — комісія). Склад комісії затверджують наказом керівника навчального закладу чи відповідного органу управління освітою. До складу комісії можуть входити:

 • керівник навчального закладу
 • лікар або медична сестра
 • класні керівники
 • практичний психолог або соціальний педагог
 • представники батьківської громадськості
 • учні
 • представники органів управління освітою, охорони здоров’я
 • представники організації, що організовує харчування учнів у навчальному закладі (районі)
 • представники засобів масової інформації.

Комісія, склад якої затверджено наказом керівника відповідного органу управління освітою, може контролювати організацію харчування учнів в усіх навчальних закладах району.

Одне з основних питань, яке контролює комісія, — забезпечення учнів безпечними продуктами харчування, організація раціонального харчування.

Також контролю підлягають такі питання, як:

 • санітарний стан комори, харчоблоку, їдальні, буфету
 • організація прийому їжі учнями.

Під особливим контролем Комісії мають бути питання щодо проведення тендерних торгів, використання державних коштів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді