Атестація вихователя групи продовженого дня, який вже атестувався на посаді вчителя­-логопеда

Учитель-логопед із 30-річним педагогічним стажем роботи та кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» має додаткове педагогічне навантаження (0,5 ставки посади вихователя групи продовженого дня). Як вихователь атестувався вперше. Атестаційна комісія присвоїла цьому працівникові кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» за результатами атестації на посаді вихователя. Чи не порушено норми Типового положення про атестацію педагогічних працівників?

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення), за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

За аналогією, згідно з нормою, встановленою цим пунктом, при довантаженні педагогічного працівника годинами на іншій посаді також зберігають кваліфікаційну категорію за наявності у нього освіти, що дає право працювати на цій посаді.

З огляду на те що вчитель має педагогічну освіту, яка дає право працювати на посаді вихователя групи продовженого дня, при довантаженні годинами на цій посаді за ним до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Пунктом 4.7 Типового положення визначено, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Утім, Типове положення не містить норми, що передбачає послідовність присвоєння кваліфікаційних категорій на кожній з посад, які займає педагогічний працівник.

Отже, учитель-логопед, якому за результатами попередніх атестацій на цій посаді присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при довантаженні його годинами вихователя групи продовженого дня може атестуватися на цій посаді без послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій, оскільки за результатами останньої атестації йому вже присвоювали кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Єдиним критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3-4.6 Типового положення.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді