На зміну ДІНЗ прийде служба якості освіти

У Законі про освіту окреслено цілісну систему забезпечення якості освіти. Яке місце займе у цій системі Державна інспекція навчальних закладів

Службовці ДІНЗ з практики переконалися, що система виключно інспектування не є ефективним механізмом забезпечення якості освіти. Очевидним стало те, що потрібна інша система, яка:

 • стимулюватиме суб’єктів надання освітніх послуг до постійного підвищення якості освіти й освітньої діяльності
 • інакше реагуватиме на те, що відбувається в освітньому просторі.

Тому ДІНЗ і МОН України запропонували нову модель розвитку системи забезпечення якості. Наразі підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України про утворення Державної служби якості освіти як центрального органу виконавчої влади шляхом перетворення Державної інспекції навчальних закладів України.

Підставою для цього є Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Забезпечення якості освіти

За новим Законом про освіту забезпечувати якість освіти уповноважені два органи:

 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
 • Державна служба якості освіти.

Новий Закон про освіту:

– ДІНЗ

– місцеві органи управління освітою

 • і натомість формує систему забезпечення якості освіти.

Тож провідне місце у системі належатиме новому центральному органу виконавчої влади — Державній службі якості освіти.

Чим Державна служба якості освіти різнитиметься від ДІНЗ

ДСЯО сформують на основі ДІНЗ. Компетенція ДСЯО поширюватиметься на заклади освіти:

 • дошкільної
 • загальної середньої
 • професійно-технічної
 • позашкільної.

До 2018 року очікують на положення, штатний розпис і кошторис нового органу забезпечення якості освіти. Уряд у проекті Держбюджету на 2018 рік уже заклав необхідні фінансові ресурси/

Повноваження Державної служби якості освіти

Повноваження нового органу центральної влади набагато ширші, ніж повноваження ДІНЗ. Серед нових процедур:

 • інституційний аудит
 • затвердження освітніх програм (крім типових і тих, що розроблені на основі типових)
 • акредитація громадських фахових об’єднань, що здійснюватимуть незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності, ведення їх реєстру
 • моніторинг якості освіти
 • контроль за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання (за дорученням Міністра)

Позапланові перевірки закладів освіти залишаться. Їх проводитимуть відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Також за ДСЯО залишаються повноваження контролювати дотримання законодавства у сфері вищої освіти відповідно до статті 69 Закону України «Про освіту» — державний нагляд і контроль. Тому в структурі служби створять окремий підрозділ.

Зміщення акцентів у контролі за якістю освіти

Із виявлення порушень і недоліків акценти будуть зміщені на розроблення й упровадження інструментів, процедур і заходів задля забезпечення та підвищення якості освіти. Передовсім ідеться про стандарти ЗОВНІШНЬОГО забезпечення якості освіти.

Також розроблять рекомендації щодо функціонування у закладах освіти ВНУТРІШНЬОЇ системи забезпечення якості освіти, яку заклади освіти розбудовуватимуть самостійно. Завдання ж ДСЯО:

 • проаналізувати освітній і управлінський процеси у закладі освіти
 • надати рекомендації, як поліпшити ті чи ті процеси.

Форми державного нагляду за діяльністю закладів освіти

Законом введені нові поняття, як-от:

 • інституційний аудит
 • акредитація освітніх програм в загальній середній освіті.

У повноваженнях ДСЯО два варіанти:

 • акредитувати нетипову програму в загальній середній освіті, якщо заклад звернеться з таким проханням
 • передати повноваження проводити акредитацію у загальній середній освіті фаховим громадським об’єднанням.

Даючи повноваження ГО, ураховуватимуть результати акредитації під час:

 • інституційних аудитів
 • затвердження нетипових освітніх програм.

Водночас державний нагляд і контроль як частина повноважень залишається у нового центрального органу виконавчої влади. ДСЯО й надалі здійснюватиме контроль за дотриманням вимог законодавства задля недопущення порушень прав здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Територіальні органи Державної служби якості освіти

Територіальні органи планують утворити в кожному обласному центрі.

Повноваження ті самі, що й у центрального органу виконавчої влади. Усі працівники терорганів ДСЯО:

ДСЯО продовжуватиме принципи відкритої взаємодії з громадськими організаціями. Тож ДІНЗ запрошує долучатися до розроблення нових стандартів, рекомендацій, усіх процедур забезпечення якості освіти.

За матеріалами інтерв’ю голови ДІНЗ Руслана Гураказміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді