Чи складна формула математичної компетентності молодшого школяра?

Протягом року триватиме загальноукраїнське моніторингове дослідження якості початкової освіти. Серед цілей моніторингу — математична компетентність випускників початкової школи

Учень є головною фігурою освітнього процесу. Ця теза закладена в основу становлення Нової української школи. Мета вивчення кожного предмета — не просто накопичення знань, а розвиток дитини.

Математика в переліку предметів у початковій школі займає окремішнє місце, оскільки:

 • на уроках математики в учнів закладаються основи теоретичного мислення, застосовні у пізнанні наукових дисциплін в подальші роки навчання
 • математичні уміння й навички, сформовані у молодшому шкільному віці, мають допомагати дитині адекватно вирішувати проблеми повсякденного життя.

З огляду на це під математичною компетентністю розуміють здатність актуалізувати та застосувати математичний досвід у практичних, навчальних і життєвих, ситуаціях.

Компоненти математичної компетентності

Методично формування математичної компетентності здійснюють за змістовими лініями:

«Числа. Дії з числами»

 • формування обчислювальних навичок

«Величини»

 • ознайомлення з основними величинами, їх вимірюванням

«Математичні вирази. Рівності. Нерівності»

 • підготовка до вивчення курсу алгебри

«Просторові відношення. Геометричні фігури»

 • розвиток просторових уявлень
 • набуття уміння конструювати, моделювати й креслити геометричні фігури

«Сюжетні задачі

 • формування вміння розв’язувати задачі різних типів

«Робота з даними»

 • розвиток уміння знаходити та аналізувати інформацію
 • ознайомлення з математичною символікою та термінологією

Про сформовану математичну компетентність ми говоримо, коли молодший школяр:

 • розуміє, навіщо йому потрібна математика
 • знає, як вирішити проблему за допомогою математичних методів
 • логічно міркує та виконує дії за алгоритмом
 • користується графічною і знаковою інформацією
 • орієнтується у просторі та на площині
 • застосовує обчислювальні й вимірювальні навички на практиці
 • має інтерес до математики.

Математичні вміння учня початкових класів

Групи вмінь

Приклади

Обчислювальні вміння

 • порівнює величини, числа
 • виконує прості математичні дії

Інформаційно-графічні вміння

 • працює з числами
 • орієнтується у вимірювальних одиницях
 • працює з інформацією в таблицях і схемах
 • вимірює час за допомогою календаря та годинника

Логічні вміння

 • розв’язує задачі, рівняння, ребуси, головоломки

Геометричні вміння

 • працює з об’єктами на площині та в просторі
 • визначає довжину та площу об’єктів
 • зображує і конструює прості геометричні фігури

Як формувати математичну компетентність на уроках математики

Щоб формувати бажання математично досліджувати реальний світ, розвивайте в учнів логічне мислення і творчість.

Як учитель може це робити на уроках математики?

Надавайте пріоритет завданням на активізацію мисленнєвої діяльності

Репродуктивне відтворення матеріалу не розвиває логіку в учнів. Якщо вчитель підштовхує до потрібного направлення думок, сам показує, як робити завдання, пізнавальна сфера учня працює частково, не у повній мірі.

Часто після репродуктивного відтворення завдання учні забувають його і не в змозі повторити алгоритм вирішення вже за кілька днів.

Потрібно, щоб учень не просто запам’ятав спосіб розв’язку задачі, а мав навички логічного мислення для її вирішення.

Щоби розвивати логіко-математичну компетентність, звертайтеся до нестандартних задач, шарад, головоломок тощо.

Також для розвитку логічного мислення застосовні такі завдання:

 • скласти текст аналогічної задачі
 • зобразити умови задачі у вигляді малюнка
 • знайти кілька способів вирішення
 • розбити текст задачі на окремі логічні елементи.

Розвивайте в учнів самостійність

Часто найскладнішим для дітей є питання, що робити після ознайомлення з задачею.

Задля розвитку самостійності можна запровадити певний алгоритм.

Алгоритм на розвиток математичної самостійності в учнів початкових класів

 • Спитайте, чи знає хто, що потрібно робити з задачею
 • Зафіксуйте різні варіанти, які пропонують діти, на дошці або папері
 • Обговоріть і проголосуйте за один варіант
 • Коли учні розв’яжуть задачу, попросіть котрогось із них продемонструвати рішення
 • Обговоріть, чи були помилки і на якому етапі
 • Продемонструйте зв’язок математичних операцій із життям, щоб учні розуміли, де їм стануть у пригоді ці знання

Використовуйте цікавий матеріал для задач

Так зберігатимете не лише інтерес до уроків, а й активізуватимете в роботі якомога більше психічних функцій дітей. Незвичайність сюжету чи умов задачі даватиме емоційне задоволення від роботи на уроці.

Наочність допомагає ефективніше сформувати математичні уявлення.

Найбільше молодшим школярам подобаються задачі, в яких фігурують сучасні персонажі чи їхні однокласники.

Давайте учням можливість бути авторами задач

Учні в захопленні, коли їхні вигадані задачі не можуть вирішити однокласники.

Для конструювання авторської задачі запропонуйте учневі:

 • придумати об’єкт і суб’єкт задачі
 • описати подію, що в основі задачі
 • викинути певну частину сюжету чи перетворити її
 • сформулювати умови та питання задачі
 • ввести за необхідності додаткову логічну умову
 • перевірити, чи при одній умові не буде кілька відповідей.

Розвиток логічного мислення сприяє тому, що учні застосовують математичні знання в реальних ситуаціях і завданнях з інших предметів. А нестандартний підхід учителя підвищує рівень засвоєння математичних знань і середній бал успішності в класі.

За матеріалами Ганни Колесової,
методиста Славутицького міського методичного центру,
Київська обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді