Збіг щорічної відпустки «чорнобильця» із санаторно­курортним лікуванням: чи продовжувати відпустку

Працівник оформив щорічну відпустку, отримав у «чорнобильському» фонді путівку на санаторно-куротне лікування. Потім отримав листок непрацездатності для цього лікування. Листок непрацездатності надав після повернення із санаторію. Чи підлягає такий листок непрацездатності оплаті? Чи продовжується щорічна відпустка?

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) особам, віднесеним до категорії 1, надаються гарантовані державою пільги та компенсації.

Так, особи, віднесені до категорії 1, мають право на позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками (п. 4 ст. 20 Закону № 796).

Пунктом 16 статті 20 Закону № 796 також передбачено таку пільгу, як одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку.

Такий листок непрацездатності видають працівникам, що належать до 1 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до від’їзду в санаторно-курортні заклади та спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади на весь період лікування в них з урахуванням часу проїзду в обох напрямках. Цей листок непрацездатності видають відповідно до пункту 2.21 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455).

Нагадаємо, що тимчасова непрацездатність — це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення праце­здатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин — до закінчення причин відсторонення від роботи (п. 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189).

Згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непраце­здатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Отже, якщо працівник отримав путівку на санаторно-курортне лікування як постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії у період своєї щорічної відпустки, паралельно отримавши листок непрацездатності на весь період лікування в санаторії, то невикористана частина щорічної відпустки повинна бути перенесена на інший період або продовжена.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді