Зниження керівником навчального закладу кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам

Із листа до редакції: «Керівник навчального закладу знизив педагогічним працівникам, які викладають кілька навчальних предметів, тарифікаційні розряди за викладання тих навчальних предметів, з яких вони не пройшли курси підвищення кваліфікації. Учителі отримали оплату як спеціалісти, незалежно від присвоєної їм раніше за наслідками атестації кваліфікаційної категорії. Чи правомірно це?»

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Пунктом 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників визначено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. Тож відповідне рішення має прийняти атестаційна комісія, а не керівник навчального закладу.

Окрім того, у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників про атестацію педагогічних працівників» від 23.09.2011 № 1/9-727 також зазначено, що прийняття рішень про зниження педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій належить виключно до повноважень атестаційних комісій. Керівники навчальних закладів та місцевих органів управління освітою не мають права одноосібно приймати такі рішення. Підставою для зниження кваліфікаційної категорії може бути лише встановлене атестаційною комісією зниження працівником рівня професійної діяльності.

Керівник навчального закладу має вжити заходів для організації своєчасного проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які викладають кілька навчальних предметів, а педагогічні працівники мають пройти підвищення кваліфікації у встановлені атестаційною комісією строки.

Згідно з частиною третьою статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників покладається на Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847, встановлено, що навчальний заклад забезпечує умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її проходження (проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідними регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти).

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20.12.2011 № 1473 (далі — Наказ № 1473) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам після­дипломної педагогічної освіти доручено забезпечити підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами.

Пунктом 3 Наказу № 1473 встановлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Тобто норма, встановлена пунктом 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників щодо обов’язкового підвищення кваліфікації з усіх предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, застосовується стосовно педагогічних працівників, які атестувалися у 2011, 2012 та 2013 роках.

За педагогічними працівниками, які викладають кілька навчальних предметів і останній раз атестувалися у 2009 та 2010 роках, кваліфікаційні категорії зберігаються та поширюються на все педагогічне навантаження до їх наступної атестації у 2014 та 2015 роках відповідно.

Зниження кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді