Планування та проведення профiлактичних щеплень

Старша медична сестра вiдповiдно до Календаря профiлактичних щеплень України складає рiчний та мiсячний плани профiлактичних щеплень, згiдно з якими щеплюють дiтей у дошкiльному закладi

Вiдповiдно до (у редакцiї наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 11.08.2014 № 551, далi — Положення № 595) щеплення дозволяється проводити тiльки зареєстрованими в Українi вакцинами, анатоксинами згiдно з (у редакцiї наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 11.08.2014 № 551).

Вiдповiдно до лiкар вносить вiдповiдний запис до медичної документацiї про дозвiл на проведення щеплення та вклеює .

Згiдно з запис про проведене щеплення робиться . При цьому вказують торговельну назву вакцини/анатоксину, назву виробника, дозу, серiю, термiн придатностi вакцини/анатоксину. У разi використання iмпортної вакцини/анатоксину зазначається оригiнальне найменування українською мовою. Внесенi до медичної облiкової документацiї данi щодо щеплення засвiдчуються пiдписом лiкаря.

На вимогу пiсля проведення профiлактичного щеплення повинно бути забезпечене медичне спостереження (нагляд за особою протягом певного часу пiсля введення вакцини/анатоксину) протягом термiну, визначеного iнструкцiєю про застосування вiдповiдної(го) вакцини/анатоксину. Якщо в iнструкцiї про застосування вакцини/анатоксину не вказано термiн спостереження, особа, якiй було проведено щеплення, повинна перебувати пiд наглядом медичного працiвника не менше 30 хвилин пiсля вакцинацiї.

Увага!

У кiнцi кожного мiсяця старша медична сестра дошкiльного закладу може оформлювати у двох примiрниках: перший — для передачi до територiальної дитячої полiклiнiки, а другий — для збереження у медичному кабiнетi дошкiльного закладу. Також можна вести

Сертифікація в системі базової освіти