Як упорядкувати документування управлінської інформації

1350

Запитання

Як установлюють порядок документування управлінської інформації в закладі загальної середньої освіти?

Відповідь

Основним завданням у діловодстві закладу освіти є встановлення єдиного порядку:

Для цього у закладі:

розроблюють

  • інструкцію з діловодства

організовують

  • документообіг
  • підготовку справ до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву закладу

аналізують інформацію про документообіг, необхідну для прийняття управлінських рішень

забезпечують

  • збереження документаційного фонду навчального закладу
  • користування документаційним фондом

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

МОН змінило підходи до збору інформації про контингент учнів у зв’язку з воєнним станом і відтермінуванням щорічного збору даних адміністративної статистичної звітності
53784

Визначаємо строки зберігання документів у закладі освіти

Документи з моменту створення чи надходження і до передавання на зберігання в архів закладу освіти зберігають за місцем формування справ у службі діловодства чи інших структурних підрозділах відповідно до номенклатури справ
175278