Хто і як розробляє положення про преміювання працівників дошкільного закладу

9295

Запитання

Хто розробляє положення про преміювання працівників дошкільного навчального закладу та чим слід керуватися при цьому?

Відповідь

Положення про преміювання розробляють самостійно у дошкільному навчальному закладі відповідно до законодавства трудового та про оплату праці.

Передовсім опираються на норми постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, яка надає право завідувачу дошкільного закладу визначати щодо преміювання працівників:

  • порядок
  • конкретні розміри.

Також використовують основні галузеві накази:

Зауважте!

Положення Інструкції № 102, які суперечать нормам Наказу № 557, не враховують.

З огляду на підпункт 6.3.16 Галузевої угоди на 2016-2020 рр. у кошторисі дошкільного закладу рекомендовано передбачити не менше 2% видатків планового фонду з/п на:

  • преміювання
  • надання матеріальної допомоги працівникам
  • стимулювання творчої праці і новаторства.
Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Зарплата 2023: як нараховуватимуть

У Профспілці пояснили як змінився порядок обчислення та нарахування таких виплат, як середня зарплата, лікарняні та декретні
195447