Як правильно виставляти тематичні оцінки учням

9977

Запитання

Тематичні оцінки учням слід виставляти як середній бал чи як оцінку за останню в певній темі контрольну роботу?

Відповідь

Тематичну оцінку виставляють у класному журналі:

  • в колонці «Тематична»
  • без дати.

На це вказано у п. 3.2 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Виставляючи тематичні оцінки, враховують усі види навчальної діяльності, які оцінювали протягом вивчення теми.

Окремо тематичну атестацію при оцінюванні не передбачають.

Окрім того, за погодження з управлінням освіти у школі можна використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

Серед «інших систем оцінювання» — рейтингова система.

Задля оцінювання індивідуальних досягнень учнів можна використовувати метод оцінювання — портфоліо.

Портфоліо — це

  • накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування вміння учнів ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну діяльність
  • накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку
  • активна участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок
  • підвищення ролі самооцінки.

За такого оцінювання визначають:

  • критерії, за якими зараховують учнівські напрацювання до портфоліо
  • форми подання матеріалу
  • спланованість оцінного процесу
  • елементи самооцінювання з боку учнів тощо.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою