Які документи мають бути у школі з інклюзивним навчанням

755

Запитання

Які документи мають бути у загальноосвітньому навчальному закладі, в якому запроваджено інклюзивне навчання?

Відповідь

Організовуючи інклюзивне навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, слід видати і зібрати такі документи, як:

  • індивідуальна програма розвитку для навчання учнів з особливими освітніми потребами
  • витяг із протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчання та обсягу необхідної додаткової допомоги, зокрема корекційних занять з вузькопрофільними фахівцями
  • наказ директора про склад групи фахівців індивідуального супроводу учня (психолого-педагогічний консиліум навчального закладу)
  • посадові інструкції асистентів учителя
  • портфоліо учнів як допоміжний інструмент вивчення їхніх досягнень.

З відповіді Інни ЛУЦЕНКО,
наукового співробітника лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Центральна частина статичний блок 3

Статті за темою

Усі статті за темою

Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

МОН змінило підходи до збору інформації про контингент учнів у зв’язку з воєнним станом і відтермінуванням щорічного збору даних адміністративної статистичної звітності
53785