Реформування системи державного нагляду

Зараз триває робота над розробкою Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Про проблемні питання держнагляду у сфері освіти та шляхи їх вирішення розповів Руслан Гурак, голова Державної інспекції навчальних закладів України.

На сьогодні, зважаючи мораторій на проведення будь-яких перевірок, Державна інспекція навчальних закладів (далі — ДІНЗ) проводить перевірки або за постановою правоохоронних органів, або за заявою навчального закладу. В окремих випадках ДІНЗ самостійно звертається  до Кабінету Міністрів України за дозволом на перевірку. Про це розповів голова ДІНЗ України Руслан Гурак в інтерв’ю в газеті «Освіта України».

За словами Р.Гурака, однією з головних проблем у процесі реалізації  державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів є недосконалість та неузгодженість актів законодавства з питань освіти. Так, «в жодному освітянському законі не розкривається зміст поняття «державний нагляд (контроль) у сфері освіти», чітко не визначаються його предмет та способи здійснення, повноваження державних органів, на які покладаються функції державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг».

Саме тому часто відповідні повноваження дублюються різними органами управління освітою, не забезпечується належний рівень координації роботи суб’єктів контролю, відсутня організаційна і методологічна єдність між здійсненням внутрішнього і зовнішнього контролю суб’єктів надання освітніх послуг.

Велика кількість державних суб’єктів контролю, недостатня координація мети і завдань контрольної діяльності, відсутність єдиних підходів і критеріїв оцінки роботи різних типів закладів освіти негативно впливають на здійснення державного нагляду (контролю) за реалізацією державної політики в галузі освіти.

На часі запровадження нових форм і методів державного нагляду (контролю), розробка прозорих, зрозумілих і відкритих для суспільства процедур контрольної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій. Руслан Гурак наголосив також на тому, що важливо постійно оновлювати форми і методи контролю, враховуючи інноваційний розвиток освіти.

Нині немає ефективного механізму зацікавленості навчального закладу в об’єктивній оцінці його діяльності й порівнянні достовірної інформації про його потенціал та результати роботи з навчальними закладами аналогічного типу.

Для того щоб якісно змінити ситуацію, що склалася у сфері освіти, важливо сформувати сучасну систему державногромадського нагляду (контролю), що відповідала б європейським вимогам. «Ми домовилися стратегічно змінити підходи до державного нагляду (контролю) у сфері освіти», — повідомив Р. Гурак.

Зараз створено робочі групи, одна з яких займається розробкою Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Ця концепція має відобразитися у новому Законі України «Про освіту».

Напрацьовані реформи передбачатимуть чітке визначення та розмежування функцій суб’єктів контролю на всіх рівнях освіти, об’єднання зусиль державних і громадських інституцій під час контрольних заходів.

Зміниться також розподіл функціональних обов’язків між управліннями освіти та ДІНЗ. Так, на сьогодні є пропозиція усі повноваження щодо державного нагляду та контролю надати ДІНЗ, створивши територіальні підрозділи по всій території України. За таких умов управління освіти займатимуться сервісним забезпеченням діяльності навчальних закладів.

Щодо державного нагляду (контролю) у вищій освіті в умовах зростання автономії ВНЗ, то важливим є не здійснення традиційного інспектування, а саме відстежування процесів й тенденцій, за якими розвивається вищий навчальний заклад.

Р. Гурак наголосив, що зараз поки що триває пошук нових форм і методів нагляду за діяльністю вищих навчальних закладів.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Активності для дошкільнят

Влітку діти охочі до експериментів та відкриттів. Скористайтеся цим і проведіть для старших дошкільників літню розвагу на свіжому повітрі: з рухливою грою за методикою Карла Орфа, віршами, піснями, іграми і квітковим дизайном
19985

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді