Оновлено стандарт вищої освіти щодо безбар’єрного середовища

Безбарʼєрність — змінено стандарти вищої освіти

Безбар’єрне середовище в закладі вищої освіти

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

Нині питання безбар’єрності є не лише питанням комфорту, але й ключовим елементом державної політики в Україні. Проблеми, пов'язані з фізичними, громадянськими, освітніми та економічними бар'єрами, обмежують можливості мільйонів українців. 

Саме тому уряд планує впровадити стратегію в напрямі освітньої безбар’єрності з очікуваними результатами, а також створити рівні можливості та вільний доступ до освіти протягом життя для всіх верств населення. Безбар’єрною має стати вся країна. Усі її опції — кар’єрні, навчальні, побутові розважальні.

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 29.12.2023 № 1583 та від 26.01.2024 № 96 внесено зміни до стандартів перших курсів вищої освіти, які почнуть працювати з нової вступної кампанії 2024 року. Ці зміни внесені науково-методичними комісіями та мають намір зробити вищу освіту більш доступною та безбар'єрною. 

Таким чином до освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями «053 Психологія» та «225 Медична психологія» додано тепер вивчення методик надання психологічної допомоги особам, які отримали психологічну травму внаслідок війни:

  • Підготовка фахівців спеціальності «225 Медична психологія» передбачатиме психологічну реабілітацію та психотерапію для пацієнтів, хто отримав психологічну травму внаслідок війни.
  • Стандарт «053 Психологія» доповнено спеціальною компетентністю в частині здатності організовувати та надавати психологічну індивідуальну та групову допомогу, зокрема й особам, які отримали психологічні травми внаслідок війни.

Окрім того, оновлено освітні програми за спеціальностями «191 Архітектура та містобудування» та «192 Будівництво та цивільна інженерія», у галузі знань «19 Архітектура та будівництво». Підготовка таких фахівців передбачатиме спеціальні (фахові компетентності), а саме створення безбар’єрного архітектурно-будівельного середовища.

За інформацією МОН

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Прийом до перших класів у 2024 році

Які документи потрібні для зарахування дітей до перших класів? Як підтвердити право на першочергове зарахування в перший клас?
60921

Який вплив мають батьки на освітній процес

Чи можуть батьки втручатися в навчальну програму чи вимагати від учителів інших методик? Як бути вчителеві, якщо він зіткнувся з батьками, які не достатньо обізнані з особливостями навчального процесу, але хочуть активного на нього впливати?
13218

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді