Як розробляти й впроваджувати освітні програми: роз’яснює МОН

Як розробляти й впроваджувати освітні програми: роз’яснює МОН

Освітні програми розробляйте на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, які:

  • розробили суб’єкти освітньої діяльності, наукові установи, фізичні чи юрособи;
  • затвердив центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону про повну загальну середню освіту.

Державна Служба якості освіти не затверджує:

  • типові освітні програми;
  • освітні програми закладів освіти, розроблені на основі типових освітніх програм;
  • освітні програми, затверджені закладами освіти після інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми, має затвердити Служба.

До Служби подайте освітні програми, складниками якої є навчальні програми, які:

  • розроблені не на основі модельних навчальних програм;
  • мають гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі».

Гриф надають предметні (галузеві) експертні комісії на підставі експертних висновків комплексної експертизи (далі — експертиза). Експертиза включає науково-методичну, психолого-педагогічну та антидискримінаційну складову.

Навчальну програму розглядають на засіданнях кількох Комісій, якщо вона охоплює компетенції різних рівнів, галузей освіти та/або потребує кілька предметних (галузевих) експертиз. На підставі позитивних експертних висновків Комісій надають лише один гриф.

Щоб отримати гриф для навчальних програм, подайте до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» документи відповідно до пунктів 1 і 2 розділу III Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом МОН від 20.07.2020 № 931 (зі змінами) на адресу: вулиця Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035 або е-mail: [email protected].

Джерело: новина журналу Практика управління закладом освіти

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Наставництво — це форма роботи, за якої досвідченого працівника «прикріплюють» до початківця для того, щоб останній мав змогу працювати в тандемі, професійно зростати, розвиватися. Як налагодити взаємодію — у статті
1612

Плануйте справи, щоб встигати

Універсального рецепту, як побудувати день, щоб і робочі, і особисті справи встигнути виконати, немає. Але ж у вас точно є знайомі керівники, які якось із ними справляються. Прочитайте цю статтю і дізналися чотири секрети, як встигати виконувати робочі та особисті завдання і залишатися в ресурсному стані.
2630

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді