Затвердять нове положення про атестацію вчителів

Теми:
Міністерством освіти розроблений новий проєкт про атестацію педагогічних працівників

Нове положення атестації педагогів

Який додатковий документ при прийнятті на роботуМіністерство освіти та науки розробило новий проєкт про атестацію педагогічних працівників.

Відповідний документ передбачає порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

Проєкт документа оприлюднено для громадського обговорення, що триватиме впродовж місяця.

Після проведення атестації буде встановлюватися відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, буде  присвоюватися наступна чи нижча кваліфікаційна категорія або підтверджуватися раніше присвоєна кваліфікаційна категорія, підтверджуватися чи не підтверджуватися раніше присвоєне педагогічне звання.

Зокрема, у проєкті зазначається, що атестація педагогічного працівника може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація педагогічного працівника є обов'язковою та проводитиметься один раз на 5 років, окрім випадків її перенесення.

Позачергова атестація може проводитися за ініціативою педагогічного працівника у разі наявності у нього освітнього рівня та стажу роботи на посадах педагогічних працівників, у разі визнання його переможцем, лауреатом міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів, здобуття ним освітньо-наукового або освітньо-творчого ступеня або успішного проходження ним сертифікації педагогічних працівників.

Керівник закладу освіти може самостійно ініціювати проведення позачергової атестації — у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником, а також за ініціативою органу управління у сфері освіти — у разі зниження якості педагогічної діяльності керівником підпорядкованого закладу освіти.

Міжатестаційний період — проміжок часу між проходженням педагогічним працівником атестації. Цей період не може бути меншим ніж 2 роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника.

Загальною умовою атестації педагогічного працівника є проходження ним у міжатестаційний період підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством.

 

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії за умови наявності у них освітнього рівня та стажу роботи на посадах педагогічних працівників.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 1 рік.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 3 роки.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень бакалавр, магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 5 років.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічний працівник повинен мати освітній рівень магістр (спеціаліст) та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 7 років. Для педагогічного працівника, який має освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» може бути присвоєна за умови наявності стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 1 рік.

Ті педагоги, які успішно пройшли атестацію та мають чинний сертифікат, педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) незалежно від їхньої кваліфікаційної категорії.

Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації. Зарахування сертифікації здійснюється атестаційною комісією один раз упродовж строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової атестації або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

Окрім того, новий документ передбачає процедуру створення, склад та повноваження атестаційних комісій, порядок проведення атестації, а також оскарження рішень атестаційних комісій.

Усі охочі можуть висловити свої пропозиції та зауваження до проєкту положення до 05 жовтня 2021 року на е-пошту [email protected] (Божинський Володимир Святославович) або [email protected] (Сторчак Ніна Анатоліївна) з темою повідомлення «Атестація. Громадське обговорення».

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Складаємо штатний розпис закладу дошкільної освіти

Формування штатного розпису є досить непростим процесом. Тож доводиться залучати і працівників дошкільного закладу, і фахівців кадрової служби, і економістів органу управління освітою. Як проектують штатний розпис дошкільного закладу
47756

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді