Як у новому році виховувати школярів

Теми:
Відомством розроблені рекомендації для вчителів про деякі питання організації виховання

Організація виховання школярів

Як завучу організувати соціальний простір початківцяМіністерство освіти та науки України напередодні нового навчального року опублікувало традиційні рекомендації для педагогічних працівників про деякі питання організації виховного процесу в 2021/22 році.

У відповідному документі зазначаються рекомендації щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо.

В освітньому відомстві акцентують, що характер виховання учнів повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Як повідомляють у Міносвіти, успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

«Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо», — зазначають у Міністерстві освіти та науки.

Через це, МОН просить приділити особливу увагу поширенню в школах практики функціонування служб порозуміння (шкільної медіації), проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя, навичок збереження власного життя та здоров’я, а також запобігання небезпечній поведінці.

Зокрема, варто навчати школярів щодо безпеки під час використання інформаційно комунікаційних технологій та інших медійних засобів, навичок безпечної поведінки в Інтернеті.

Окрім того, учителям рекомендовано розробити та розповсюдити серед учасників освітнього процесу інформаційні матеріали щодо здорового та безпечного способу життя тощо.

Рекомендаціями Міністерства освіти також визначені інші особливості щодо питань організації виховного процесу в 2021/22 навчальному році.

Зі змістом рекомендацій мають бути ознайомлені керівники органів управління освітою різного рівня, керівники та педагогічні працівники закладів освіти з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, а також врахування під час планування роботи з учнівськими колективами.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Складаємо штатний розпис закладу дошкільної освіти

Формування штатного розпису є досить непростим процесом. Тож доводиться залучати і працівників дошкільного закладу, і фахівців кадрової служби, і економістів органу управління освітою. Як проектують штатний розпис дошкільного закладу
46774

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді