Цифровізація процесів моніторингу та забезпечення якості освіти сприяє ефективним управлінським рішенням

Відбулося розширене засідання колегії та громадської ради при Державній службі якості освіти України про окремі результати роботи у 2022 році і плани на поточний.

Цифровізація процесів моніторингу та забезпечення якості освіти сприяє ефективним управлінським рішенням

«В умовах воєнного стану важливо було зберегти той вектор, в якому рухалася Служба у своїй діяльності до повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, та вчасно реагувати на нові виклики. Минулий рік укотре підтвердив, що акцент на цифровізації процесів моніторингу й забезпечення якості освіти — стратегічно вірний, адже дає змогу всім зацікавленим сторонам безпечно й оперативно отримати і обробити дані, необхідні для ухвалення ефективного управлінського рішення», — зазначив Руслан Гурак, Голова Служби.

Крім того, Наталія Вітранюк, директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Служби, доповіла про вивчення організації освітнього процесу в закладах вищої освіти Києва у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану. Вона зазначила, що безпека учасників освітнього процесу наразі є визначальним чинником при виборі формату роботи закладами освіти. Відповідно, з початку навчального року значно зросла частка закладів вищої освіти, які працюють у змішаному (очно-дистанційному) форматі (46%), на заміну дистанційному та очному.

Втім дедалі більше виникає перешкод для доступу студентів до освітніх послуг у зв’язку з відключеннями електропостачання, як також страждає мотивація через психоемоційний стан учасників освітнього процесу та інші чинники, спричинені війною.

Міністерству освіти і науки України за результатами вивчення надано рекомендації на запобігання загрозам, які деструктивно впливають на якість надання освітніх послуг в умовах воєнного стану. Служба й надалі щокварталу проводитиме вивчення питань організації освітнього процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Юрій Вергун, директор департаменту інституційного аудиту Служби, відзначив успішну апробацію інформаційно-аналітичної системи «EvaluEd» для самооцінювання освітніх і управлінських процесів за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» та дистанційного збору даних у школах. За підсумками вирішено розширити випробування системи за іншими напрямами («Освітнє середовище закладу освіти», «Система оцінювання результатів навчання учнів», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти») та її застосування в моніторингових дослідженнях якості освітньої діяльності.

Валентина БОБИР, начальниця відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу Служби, представила для схвалення колегією проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку здійснення громадської акредитації закладу загальної середньої освіти», який у грудні 2022 року пройшов процедуру громадського обговорення. У реалізації процедури громадської акредитації найбільш зацікавлені:

  • учасники освітнього процесу, адже це сприятиме задоволенню їхніх освітніх потреб та зростанню якості освітніх послуг;
  • керівники й засновники закладів освіти, які матимуть можливість удосконалювати освітні та управлінські процеси задля підвищення якості освіти та освітньої діяльності;
  • юридичні особи, які прагнуть реалізуватися в ролі громадських експертів та створити громадське експертне середовище.

Колегія розглянула та схвалила Концепцію Настанов до внутрішніх систем забезпечення якості освіти закладів фахової передвищої освіти. Наталія ВІТРАНЮК, зауважила, що цей документ розроблений з огляду на результати опитувань, які засвідчили про труднощі в процесі упровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Так, незважаючи на те, що більшість представників фахової передвищої освіти оцінили внутрішню систему забезпечення якості освіти у своїх закладах скоріше ефективною (74%) та цілком ефективною (22%), однак лише 21% з них заявив, що не мають проблем із її функціонуванням.

За допомогою Настанов колективи закладів фахової передвищої освіти матимуть змогу вдосконалити внутрішні системи забезпечення якості освіти.

У методичних рекомендаціях «Розробляємо освітню програму», які представила для схвалення колегією Неля Величко, в. о. директора департаменту акредитації та моніторингу Служби, окреслено дві процедури:

  • авторам – створення та оформлення освітніх програм, розроблених не на основі типових;
  • замовникам експертизи – подання програм, розроблених не на основі типових, на експертизу та їх затвердження.

Олена БИКОВСЬКА, голова громадської ради при Службі, запропонувала до розгляду звіт за 2022 рік та затвердження плану роботи громадської ради на поточний.

Засідання закрите привітанням Служби з отриманням почесної відзнаки в галузі позашкільної освіти «Партнерство-2022» за державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти, підтримку і захист закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Наставництво — це форма роботи, за якої досвідченого працівника «прикріплюють» до початківця для того, щоб останній мав змогу працювати в тандемі, професійно зростати, розвиватися. Як налагодити взаємодію — у статті
1599

Готуємо дитину до школи за допомогою рухливих ігор

Під час рухливої гри дитина реалізує одразу два природні прагнення — гратися і постійно рухатися. Пропонуємо дві рухливі гри, які допоможуть розвинути у дитини довільність, увагу та координацію
2723

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді