Фінансова самостійність навчального закладу

Дедалі актуальнішим стає питання вдосконалення механізму фінансування закладів освіти: керівники прагнуть більшої самостійності у прийнятті рішень, гнучкості у розподілі ресурсів тощо. Досягти організаційної, кадрової та фінансової самостійності можна завдяки впровадженню автономії навчального закладу. Вашим надійним помічником і дороговказом на шляху до автономії та фінансової самостійності стане випуск 2016.4 КОЗА-ДИСКа «Шаблони документів закладу освіти»

Одним зі шляхів удосконалення механізму управління та фінансування навчального закладу є упровадження та розширення його автономії з освітньої, економічної та фінансово-господарської діяльності.

Фінансова автономія навчального закладу надає право керівнику навчального закладу:

 • розробляти і затверджувати самостійно бюджет навчального закладу в межах державних асигнувань, штатний розпис
 • розробляти самостійно тарифікацію педагогічного колективу згідно з чинним законодавством
 • преміювати працівників у межах бюджетного ліміту або економії заробітної плати для забезпечення підвищення якості надання освітніх послуг
 • виявляти додаткові джерела фінансування тощо.

Для ознайомлення колективу з нормативно-правовою базою та досвідом упровадження автономії доцільно скористатися розміщеними на диску наочними та роздатковими матеріалами, як-от: презентації, довідкові таблиці та пам’ятки.

У разі прийняття засновником рішення про переведення навчального закладу на умови самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку, до штатного розпису можуть бути введені посади головного бухгалтера, бухгалтера, касира тощо. Оперативно та законодавчо правильно організувати роботу бухгалтерської служби (бухгалтера) навчального закладу дадуть змогу подані на диску автоматизовані шаблони положення про бухгалтерську службу, посадових інструкцій працівників. Окрім того, стануть у пригоді документи, необхідні для проведення публічних закупівель.

Бухгалтер (головний бухгалтер) або новостворена бухгалтерська служба навчального закладу має провести приймання-передачу матеріальних цінностей від централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою. Після цього відкрити реєстраційні рахунки розпорядника бюджетних коштів у територіальному органі Державної казначейської служби України. Документаційно оформити цю копітку й відповідальну роботу дадуть змогу шаблони відповідних актів, заяв, договорів, повідомлень, меморіальних ордерів тощо.

ПЕРЕЛІК ПОДАНИХ НА ДИСКУ ШАБЛОНІВ ДОКУМЕНТІВ

Випуск 2016.4 «Фінансова самостійність»

УПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Презентація «Упровадження автономії навчального закладу»
 • Довідкова таблиця «Автономія навчального закладу: нормативно-правові документи»
 • Витяг із протоколу загальних зборів колективу про прийняття рішення щодо впровадження автономії навчального закладу
 • Рішення про надання автономії навчальному закладу (приклад оформлення)
 • Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП, бланк)
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу (бланк)
 • Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель
 • Пам’ятка «Вимоги до договору про закупівлю»
 • Пам’ятка «Вимоги до тендерної документації»

ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ

 • Пам’ятка «Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами»
 • Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування (шаблон і бланк)
 • Картка із зразками підписів та відбитка печатки (шаблон і бланк)
 • Зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (шаблон і бланк)
 • Заява про відкриття рахунків (шаблон і бланк)
 • Перелік рахунків (шаблон і бланк)
 • Повідомлення про відкриття/закриття рахунків (шаблон і бланк)
 • Заява про закриття рахунків (шаблон і бланк)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БУХГАЛТЕРА (БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ)

 • Положення про бухгалтерську службу
 • Пам’ятка «Кваліфікаційні характеристики посад працівників бухгалтерської служби»
 • Посадова інструкція бухгалтера
 • Пам’ятка «Складання кошторису»
 • Кошторис (бланк)
 • Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
 • Штатний розпис
 • Тарифікаційний список (шаблон і приклад оформлення)
 • Довідкова таблиця «Види та зміст інформації, яку мають оприлюднювати розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів»

БУХОБЛІК

Основні засоби

 • Акт введення в експлуатацію основних засобів
 • Акт приймання-передачі основних засобів
 • Акт внутрішнього переміщення основних засобів
 • Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів
 • Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів
 • Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)
 • Акт списання групи основних засобів
 • Акт списання транспортних засобів
 • Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду
 • Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів
 • Інвентарна картка групового обліку основних засобів
 • Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень
 • Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів)
 • Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів
 • Акт переоцінки основних засобів

Об’єкти права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

 • Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1)
 • Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2)
 • Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3)
 • Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4)

Запаси

 • Акт про приймання матеріалів (форма № З-1)
 • Акт списання (форма № З-2)
 • Накладна (вимога) (форма № З-3)
 • Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма № З-4)
 • Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма № З-4а, бланк)
 • Забірна картка (форма № З-5)
 • Книга кількісно-сумового обліку (форма № З-6)
 • Книга кількісно-сумового обліку (форма № З-6а, бланк)
 • Картка кількісно-сумового обліку (форма № З-7)
 • Книга обліку тварин (форма № З-8)
 • Книга складського обліку запасів (форма № З-9)
 • Журнал реєстрації битого посуду (форма № З-10)
 • Оборотна відомість (форма № З-11, бланк)
 • Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування (форма № З-12, бланк)
 • Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування (форма № З-13, бланк)
 • Опис карток з обліку запасів (форма № З-14)

Меморіальні ордери

 • Меморіальний ордер № 1. Накопичувальна відомість за касовими операціями (типова форма № 380 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 2. Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків, типова форма № 381 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 3. Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) (типова форма № 382 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 4. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами (типова форма № 408 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 5. Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій (типова форма № 405 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 6. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами (типова форма № 409 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 7. Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів (типова форма № 410 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 8. Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (типова форма № 386 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 9. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів (типова форма № 438 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 10. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів (типова форма № 439 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 11. Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування (типова форма № 398 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 12. Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування (типова форма № 411 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 13. Накопичувальна відомість витрачання матеріалів (типова форма № 396 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 14. Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ (типова форма № 409 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 15. Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей (типова форма № 406 (бюджет)
 • Меморіальний ордер № 16. Накопичувальна відомість позабалансового обліку
 • Журнал-головна (типова форма № 308 (бюджет)

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді