Медична етика допомагає уникнути конфліктів на робочому місці

Висока культура спілкування медичного працівника із колегами — важлива передумова формування сприятливого психологічного клімату в колективі дошкільного навчального закладу загалом і ефективної лікувально-профілактичної діяльності зокрема.

Оскільки професійна діяльність медичних працівників передбачає активну та постійну взаємодію в системі «людина — людина», то неодмінно стануть у пригоді такі комунікативні навички:

  • уміння спілкуватися з колегами, дітьми та їхніми батьками відповідно до ситуації;
  • здатність до емпатії;
  • уміння проявляти дружелюбність.

Культура та етика поведінки на робочому місці передбачає взаємну ввічливість, що виражається в дотриманні субординації та відсутності фамільярності під час спілкування з колегами, звернення за консультацією або порадою і навіть під час висловлення сумнівів та заперечень.

Принцип співпраці є основним у лікувально-профілактичній діяльності медичних працівників дошкільних навчальних закладів. Адже високих результатів набагато легше досягти тоді, коли колектив працює як злагоджений механізм. Інакше тільки-но хтось не спрацює на повну чи відхилиться від визначеного напряму, як це одразу змушує змінювати стратегію й перелаштовувати інших. Відповідно наростає загальна фонова тривога, знижується рівень довіри між колегами тощо.

Отже, встановлення етично зумовлених та професійно доцільних взаємин у колективі має позитивний вплив не лише на якість роботи, а й на її результативність.

Рекомендації психолога щодо способів уникнення конфліктних ситуації в колективі дошкільного навчального закладу читайте у статті «Медична етика в роботі з колегами: профілактика конфліктів» червневого номера журналу «Медична сестра дошкільного закладу».

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Завершуємо навчальний семестр у школі

На закінчення навчального семестру в закладах загальної середньої освіти педагоги підбивають підсумки роботи, звітують. Нині звіт учителя за семестр — це здебільшого вчасне виставлення оцінок за семестр, коректно заповнені класний журнал і табелі навчальних досягнень учнів
206599

Психолого-педагогічна характеристика учня: як скласти

Часто практичним психологам закладів освіти надходить запит на діагностику дитини та подання результатів обстеження в різні служби. Оптимальним варіантом представлення результатів обстеження є психологічна характеристика учня.
405966

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді