Формуємо психологічну культуру педагога

Вийшло друком червневе число фахового журналу «Практичний психолог: Дитячий садок». Цього місяця для практичних психологів дошкілля підготовлено корисні публікації, присвячені питанням формування психологічної культури педагогів.

Підвищення психологічної культури педагога є багатоаспектним завданням фахівців психологічної служби системи освіти України, адже саме вони покликані формувати в педагогів ставлення до дитини і дитинства як до найвищих цінностей, поглиблювати їхні знання з вікової та педагогічної психології тощо. У пригоді стануть матеріали червневого числа журналу «Практичний психолог: Дитячий садок», що презентують розробки переможців і дипломантів конкурсу «Підвищення психологічної культури педагогів».

Постать педагога має непересічне значення в житті кожної людини. І практичний психолог, який прагне бути успішним і ефективним у своїй роботі, розуміє це. Тому й обирає пріоритетним напрямом власної професійної діяльності роботу з педагогічним колективом. Адже особистісні зміни визначальної постаті освітнього процесу, тобто педагога, безпосередньо впливають на головного учасника цього процесу — дитину. Про те, як грамотно організувати відповідний психологічний супровід педагогічного колективу, йдеться у статтях «Підвищення психологічної культури педагога» і «Рефлексія — основний механізм підвищення психологічної культури педагога».

Професійна діяльність педагога здебільшого має віддалені результати, тому фахівцю іноді складно день у день мотивувати себе на виконання одноманітної роботи. Матеріал «Творчий потенціал та креативність педагога як запорука професіоналізму» стане у пригоді під час проведення відповідної корекційно-розвивальної роботи. У ньому йдеться про те, як допомогти педагогу віднайти приховані та неусвідомлювані резерви самоактуалізації і розвитку творчого потенціалу.

Наразі вимоги до особистості педагога, його ролі в освітньому процесі значно підвищилися: як із боку батьків, так із боку адміністрації дошкільного навчального закладу. Це значно підвищує стресогенність діяльності педагогів. Про особливості організації роботи практичного психолога щодо збереження психологічного благополуччя педагогів читайте в статті «Збереження психологічного благополуччя педагогів».

Проблема одноманітності професійної діяльності може виникнути в кожного працівника, зокрема і в практичного психолога. Іноді це призводить до зниження ефективності його роботи. Тому пошук нових підходів до виконання професійних завдань є не лише свідченням «сучасності» фахівця, а й об’єктивною потребою. Одним із нових засобів розв’язання проблеми підвищення психологічної культури педагогів є кінотренінг, що дає змогу використовувати потужні можливості кінотерапії. Детальніше про це — у публікації «Кінотренінг як засіб підвищення психологічної культури педагогів».

Також однією з передумов підвищення психологічної культури педагогів є активізація їхнього творчого мислення. Дієвим помічником практичного психолога під час роботи щодо розвитку творчого потенціалу педагогів є метод казкотерапії. Саме завдяки йому фахівець має змогу ефективно підвищувати рівень психологічної культури педагогів. Тож у пригоді фахівцям стане стаття «Казкотерапія — інструмент підвищення психологічної культури педагогів».

Вплив установок та стереотипів на особистість педагога, особливості роботи практичного психолога щодо запобігання конфліктам у педагогічному колективі, шляхи запобігання виникненню синдрому емоційного вигорання — усе це та багато іншої корисної інформації читайте на сторінках червневого числа журналу «Практичний психолог: Дитячий садок».

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Як аналізувати урок вчителя

Урок — це творча майстерня вчителя і лабораторія керівника. Після аналізу відвіданого уроку народжуються нові ідеї й задуми щодо поліпшення освітнього процесу.
230578

10 принципів, які допоможуть вчителю працювати ефективніше

Коаліція з питань шкільної та освітньої психології США сформувала принципи ефективної роботи вчителів, складені на основі психології взаємодії вчителя з учнями. У статті дізнаєтесь про принципи соціальної взаємодії, мотивацію, а також як створити дружній мікроклімат, який сприятиме ефективному навчанню.
4316

Обдаровані діти у початковій школі: виявлення та етапи роботи

Дітей невтомно називають національним надбанням та майбутнім країни. А обдарованих дітей визнають основним творчим та інтелектуальним потенціалом. У роботі з обдарованими дітьми та розвитку обдарованості загалом більше питань, ніж відповідей
14839

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді