Нагородження учнів, які здобувають освіту за екстернатною формою навчання

Чи можна учнів, які здобувають освіту за екстернатною формою навчання, нагороджувати золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні»?

Відповідно до пункту 2.1 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу МОН від 17.03.2008 № 186, із змінами) (далі — Положення), золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (далі — Золота медаль) нагороджуються випуск­ники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів з предметів навчального плану.

Відповідно до пункту 2.2 Положення срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (далі — Срібна медаль) нагороджуються  випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10–12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Рішення про нагородження Золотою або Срібною медалями випускників загальноосвітніх навчальних закладів приймають на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, погоджують з місцевим органом управління освітою і затверджують наказом керівника навчального закладу. Це засідання є правочинним, якщо на ньому присутні більше як половина від кількісного складу педагогічної ради і ради навчального закладу.

Розділом ІІІ Положення визначено, що за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та за умов дотримання вимог щодо нагородження Золотою та Срібною медалями можуть нагороджуватися учні, які:

  • за погодженим місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти
  • тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в 10 класи та опанували програмовий матеріал на високому рівні

Порядок навчання за екстернатною формою регламентовано Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 (далі — Положення про екстернат).

Відповідно до пункту 4.7 Положення про екстернат екстерни, які пройшли атестацію за повну загальну середню освіту, Золотою та Срібною медалями не нагороджуються. Однак екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на відповідному рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (пункт 4.6. Положення про екстернат).    

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді