Положення про заклад дошкільної освіти – актуальні зміни 2021 року

КМУ оновив Положення про заклад дошкільної освіти. У ньому визначені базові принципи діяльності та організація роботи таких закладів. Основні зміни від 27.01.2021 року, типи закладів, умови для першочергового зарахування дитини, переведення і причини відрахування, а також організація освітнього процесу – про це читайте далі.

Які існують типи закладів дошкільної освіти

Оновлене Положення покращило перелік типів дошкільних закладів. Нині їх поділяють на: дитячий садок, ясла, ясла-садок, ясла-садок комбінованого типу, ясла-садок компенсуючого типу, ясла-садок сімейного типу, центр розвитку дитини.

Варто зазначити, що у цьому пункті Положення міститься інформація про те, що повинен забезпечити конкретний тип закладу і якого віку приймати дітей з особливими освітніми потребами (ООП). До прикладу, дитячий садок – це дошкільний заклад, у якому можуть навчатися діти віком 3-6 (7) років (3-7 (8) років, якщо дитина з ООП). Дитячий садок повинен забезпечувати якісне навчання, виховання і розвиток вихованців відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Як замінити вихователів, які йдуть у відпустку: 4 способи

Зарахування і переведення до дошкільних закладів

В оновленому Положенні міститься доповнений список категорій дітей, які мають право на першочергове зарахування. Це можуть бути діти, які:

  1. живуть у межах території, яка обслуговується державним або комунальним дошкільним закладом;
  2. є рідними (або усиновленими) братами чи сестрами дітей, які вже відвідують цей же заклад;
  3. є дітьми працівників цього дошкільного закладу;
  4. є дітьми з ООП (зумовлено порушенням інтелектуального розвитку та/або сенсорними чи фізичними порушеннями);
  5. належать до категорії дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування чи влаштовані під опіку, а також усиновлених дітей;
  6. мають складні життєві обставини або перебувають на обліку в службах у справах дітей;
  7. діти внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус постраждалої від воєнних дій.

Процес переведення вихованців до іншої вікової групи в межах одного дошкільного закладу здійснюється щороку наприкінці літа, проте цей процес має бути не пізніше 31 серпня. Щоб перевести дитину до іншого дошкільного закладу, батьки повинні написати керівнику відповідного закладу заяву про зарахування дитини. Зі свого боку керівник закладу повинен поінформувати заявника про можливість або неможливість зарахування дитини протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Причини відрахування

Найбільша кількість змін стосується списку причин для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти. Нині дитину можуть відрахувати не тільки за заявою батьків чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини. Відрахування також може здійснюватися якщо:

  1. дитина досягла станом на 1 вересня повних 7 років (для дітей з ООП – повних 8 років); цим передбачається його відрахування до 31 серпня поточного року;
  2. вихованця переводять до іншого дошкільного закладу;
  3. nbsp; дитина не з’являється у дошкільному закладі два місяці поспіль під час навчального року без поважної причини.

Керівництво закладу зобов’язане письмово, зазначивши причину, повідомити батьків або законного представника дитини про те, що її буде відраховано. Ця дія повинна бути не менш як за 10 днів до відрахування.

Організація освітнього процесу

У дошкільному закладі освітній процес містить: розвиток, навчання, виховання дітей і відбувається згідно з освітньою програмою. Процес освіти визначений Базовим компонентом дошкільної освіти. Також заклади можуть користуватися освітніми програмами, які рекомендовані МОН.

Для того, щоб своєчасно виявити та розвивати здібності вихованців, заклад має можливість організовувати освітню діяльність за одним чи декількома пріоритетними напрямками (фізкультурний чи оздоровчий, художньо-естетичний, гуманітарний, музичний тощо).

Педагоги дошкільного закладу, співпрацюючи з батьками, повинні забезпечувати єдність розвитку, навчання і виховання дітей, а також створювати безпечне освітнє середовище.

Учасники освітнього процесу повинні взаємодіяти, поважаючи один одного, а також дотримуватися правил внутрішнього розпорядку дошкільного закладу.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді