Звіт вихователя дитсадка

Проблема звітності так чи інакше постає перед кожним педагогом закладу дошкільної освіти. Ми спробуємо допомогти розібратись, на що треба звернути увагу, які елементи звітності є обов’язковими, як зробити процес написання звіту універсальним.

 

 

  Чи правильно оформлюєте додатки до наказів

 

Звіт керівника закладу освіти: для чого 

Аналітичний  звіт - важливий елемент звітної документації дитячого дошкільного закладу. Він незамінний в ході підбиття підсумків виконаної роботи в даній конкретній групі дітей, ефективного планування подальшої діяльності та підготовки атестаційного портфоліо. Проте, згідно з положеннями «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», не входить до переліку  ведення обов’язкової документації вихователем. Саме звіт допоможе і вам особисто, як вихователю, і педагогічному колективу, і атестаційній комісії забезпечити повноту і об’єктивність суджень про вашу діяльність. Крім того, ваш документ може бути використаний завідувачем ЗДО для написання щорічного звіту закладу. Особливо це стосується ЗДО, до складу яких входить чисельна кількість груп. Рішення про написання щорічного звіту педагогами приймається на нараді при керівнику закладу. 

Як написати характеристику вихователя

Види звітності вихователя             

Отже, ви можете писати звіт:

  • щорічний (в кінці навчального року);
  • атестаційний (перед атестацією).

І якщо перший вид звітування носить швидше за все аналітичний характер (ви вказуєте на успіхи своєї роботи у даній групі, аналізуєте проблеми, які лишилися невирішеними і причини труднощів, намічаєте шляхи їх вирішення і т.п.), то атестаційний звіт вихователя  матиме більше інформаційну мету. Адже ваше завдання у даному випадку  - показати свою діяльність з найкращого боку.

За змістом ваш звіт може бути загальним (щорічний, атестаційний) і тематичним (наприклад, з опрацьованої проблеми, з самоосвіти тощо).

За формою написання - робочий і творчий. Робочий звіт вихователя вимагає загальноприйняті відомості. В основі творчого звіту лежить креативний підхід до висвітлення його змісту.

 

Як писати річний звіт вихователя ДНЗ

Отже, ви визначились з видом звітності, яку вам доведеться складати. Річний звіт пишеться, як уже зазначалось, в кінці навчального року і по конкретній групі дітей, з якими ви у цей час працювали. Щоб послідовно, конкретно і чітко описати свою діяльність, у вас перед очима повинні лежати наступні документи:

  • перспективний план роботи, який ви складали на початку року. Саме він забезпечить повноту розкриття змісту;
  • план самоосвіти, в якому зазначена навчально-виховна проблема, над якою ви працюєте, і ступені її реалізації (завдання) протягом  року. Це дозволить говорити про досягнення чи недосягнення  навчально-виховної мети;
  • облік проведених заходів  за рік (інтерактивних занять, відкритих занять, робота з батьками, тощо);
  • результати діагностики рівня дітей на початку року і в кінці, щоб була змога порівняти ваші досягнення і виявити проблеми, на які слід звернути увагу.

Слід зазначити, що чіткого регламенту написання звіту не існує. Ми пропонуємо вам шаблон створення даного документу як один із варіантів.

Алгоритм написання річного звіту вихователя

1. Заголовок-шапка  включає у себе назву документа, ПІБ вихователя, посаду, назву групи, з якою працював протягом року, період звітності:

Звіт Сидоренко Т.М.-  вихователя середньої групи ( або гр. № …»____») за 2023-2024 н. р.

2. Гендерно-вікова характеристика групи:

а) загальна кількість дітей;

б) хлопчиків;

в) дівчаток;

г) їх вікова межа.

3. Назва або перелік програм, за якими працювали вихователі групи

4. Характеристика навчально-виховної проблеми, яку реалізовували педагоги в даній групі протягом року, і перелік поставлених конкретних завдань.

5. Характеристика створеного розвивально-пізнавального середовища, дотримання режиму дня.

6. Загальна характеристика групи:

а) вікова відповідність дітей їх фізичному та психічному  розвитку. Якщо є діти з інклюзією, вказується їх кількість та вид інклюзії за наявності медичного висновку;

б) характеристика активності дошкільнят, їх ініціативності;

в)  загальний рівень засвоєння програмного иатеріалу;

г) аналіз участі батьків  у виховному процесі.

7. Перелік  або характеристика видів діяльності

8. Загальна характеристика дітей відповідно до результатів моніторингу. ЇЇ можна робити або за видами діяльності, або за блоками, або  за напрямами розвитку, за задумом вихователя.

9. Аналіз принципів, методів і прийомів, які використовувались під час роботи, їх ефективності.

10. Аналіз проведених заходів і їх доцільності.

11. Перелік навчально-методичної роботи вихователів групи протягом року.

12. Групові і індивідуальні досягнення дошкільнят, участь у конкурсах.

13. Характеристика співпраці з батьками.

14. Перелік труднощів, з якими зіткнулися під час навчально-виховного процесу.

15. Формулювання завдань на наступний період.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді