Прийом до перших класів у 2024-2025 навчальному році

Які документи потрібні для зарахування дітей до перших класів? Як підтвердити право на першочергове зарахування в перший клас?

В Україні поки триває воєнний стан. Тому подача документів у заклади загальної середньої освіти здійснюється через електронний сервіс https://school.isuo.org/

Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та підтвердити її документами у закладі. 

ЗЗСО мають доступ до перегляду та обробки заяв, налаштування реквізитів та відображення закладу на мапі, редагування спроможності закладу і території обслуговування. 

Початок прийому документів до перших класів розпочався з 1 квітня 2024 року.

Безпечне освітнє середовище: чекліст

Прийом дітей на навчання до школи

Органи управління освітою, керівники та педагогічні працівники ЗЗСО мають продумати всі деталі організації прийому дітей до школи та сприяти створенню позитивної атмосфери навколо цього процесу.

У ЗЗСО, де не змогли минулого року зарахувати всіх дітей відповідного віку, які проживали на території обслуговування, варто заздалегідь:

 • розглянути перспективи й можливості:
  • створення додаткових класів
  • використання змінності навчання
  • раціональної організації освітнього процесу
 • переглянути за необхідності закріплення території обслуговування за закладами.

 

При зарахуванні дітей необхідно дотримуватися Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 16.04.2018 № 367 (далі — Порядок).

Початок прийому документів для зарахування в 1 клас

У Порядку зазначено:

 • вичерпний перелік документів, необхідних для зарахування до 1 класу
 • дату закінчення прийому документів - 31 травня.

Однак не встановлено конкретної дати початку прийому документів. Тому органи місцевого самоврядування та виконавчої влади щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому документів, необхідних для зарахування, мають визначати дату початку приймання документів.

Зауважте!

Строк приймання документів не може бути меншим одного місяця

Не можна відмовляти батькам чи іншим законним представникам, якщо вони подають документи:

 • у строки, визначені органами місцевого самоврядування чи виконавчої влади
 • у травні поточного року

Документи для прийому в 1 клас

Для зарахування до 1 класу необхідно надати заяву про зарахування за зразком.

До заяви обов’язково додають:

Оригінал або копія документа про попередньо здобуту освіту при зарахуванні до 1 першого класу непотрібні.

Перелік документів, визначених у пункті 4 розділу І Порядку, є вичерпним. Вимагати інші додаткові документи неприпустимо.

 

Першочергове зарахування за місцем проживання

Першочергово до 1 класу зараховують дітей, місце проживання яких на території обслуговування ЗЗСО підтверджене. Для цього батьки надають документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу.

Практика використання місця реєстрації як єдино можливого підтвердження відповідного місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування.

Згідно з абзацом другим ст. 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Не є тотожними!

Місце проживання дитини або її батьків (одного з її батьків) та місце реєстрації їхнього проживання.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини, одного з її батьків на території обслуговування закладу рекомендовано використовувати перелік документів відповідно до пункту 8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затв. постановою КМУ від 13.09.2017 № 684. Цей Порядок урегульовує питання ведення відповідного реєстру дітей, зокрема й шляхом внесення до нього даних за письмовою заявою батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини батьки надають один із документів:

 

 

документ

примітка

 1. паспорт громадянина України одного з батьків дитини чи законних представників

також це можуть бути:

 • тимчасове посвідчення громадянина України
 • посвідка на постійне проживання
 • посвідка на тимчасове проживання
 • посвідчення біженця
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
 • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
 • довідка про звернення за захистом в Україні
 1. довідка про реєстрацію місця проживання особи дитини або одного з її батьків чи законних представників

⇒ за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання,
затв. постановою КМУ від 02.03.2016 № 207

 1. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

⇒ за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,
затв. постановою КМУ «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 № 509

 1. документ, що засвідчує право власності на відповідне житло

це можуть бути:

 • свідоцтво про право власності
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • договір купівлі-продажу житла тощо
 1. рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання
 1. документ, що засвідчує право користування житлом

це можуть бути:

 • договір найму/піднайму/оренди тощо між фізичними особами
 • договір найму/піднайму/оренди тощо між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку

Такі документи підтверджують місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства

 1. довідка про проходження служби у військовій частині

⇒ за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання,
затв. постановою КМУ від 02.03.2016 № 207

 1. акт обстеження умов проживання

⇒ за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв. постановою КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 № 866

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників

Перевірка документів щодо першочергового зарахування

Директори ЗЗСО при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування, мають переконатися, що документ:

 • містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти
 • складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону
 • складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.

Зауважте!

Під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Примітка до ст. 358 Кримінального кодексу України

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та (або) використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді