Як не порушити права вчителя на оплату праці

Як законодавство визначає права педагогічних працівників з питань оплати праці

Вчитель має права на оплату праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Зарплата вчителя–2019

Фінансові санкції щодо вчителів

Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати. Але такі санкції застосовують, якщо працівник:

 • не виконав норми виробітку
 • виготовив продукцію, що виявилася браком
 • допустив інші порушення, передбачені законодавством.

Заборонено

 • знижувати розміри оплати праці залежно від:
  • походження
  • соціального і майнового стану
  • расової та національної належності
  • статі
  • мови
  • політичних поглядів
  • релігійних переконань
  • участі у профспілці чи іншому об’єднанні громадян
  • роду і характеру занять
  • місця проживання
 • в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені:
  • законодавством
  • угодами і колективними договорами

Які питання оплати праці погоджувати із профспілковим комітетом

Умови трудового договору з учителем

При укладанні з працівником трудового договору (контракту) слід довести до його відома:

 • умови оплати праці
 • розміри, порядок і строки виплати заробітної плати
 • підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством.

Зауважте!

Якщо роботодавець планує змінити умови оплати праці, він має повідомити це працівникові не пізніше 2 міс.

Оплата праці здійснюється у першочерговому порядку. Всі інші платежі — лише після виконання зобов’язань щодо оплати праці

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як 6 міс.

⇒ Гарантії оплати праці освітянам до 2020 року

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці, а саме:

 • загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат
 • розміри і підстави відрахувань із заробітної плати
 • сума заробітної плати, що належить до виплати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити:

 • достовірний облік виконуваної працівником роботи
 • бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Примітка. Складено відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.зміст

Сертифікація в системі базової освіти