Що таке універсальний дизайн школи

Термін «універсальний дизайн» офіційно увійшов в освіту з прийняттям нового закону. Які переваги універсального дизайну та як він працює

Термін «універсальний дизайн» увів Рональд Мейс, професор архітектури університету штату Північної Кароліни. Ним він назвав дизайн предметів і середовища, який підходить усім людям, незалежно від віку, соціального статусу, наявності чи відсутності інвалідності.

Тлумачення цього поняття в Законі про освіту: універсальний дизайн у сфері освіти — це дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

У сфері освіти універсальний дизайн застосовують у закладах, де організоване чи планується організація інклюзивного навчання.

Універсальний дизайн охоплює такі аспекти освітнього процесу, як:

Як працює універсальний дизайн у школі

Універсальний дизайн ґрунтується на семи принципах.

Прогляньте повну таблицю у статті про універсальний дизайн

Принцип

Характеристика

Як виявляється у закладі

Рівність і доступність використання

Надає однакові засоби для кожного учасника освітнього процесу

 • немає сходів при вході у будівлю
 • встановлено автоматизовані розсувні двері
 • інформаційні стенди розміщені на доступній для кожного висоті
 • титрування або переклад на жестову мову відеоматеріалів
 • веб-ресурси пристосовані для користувачів з порушеннями зору та слуху

Гнучкість використання

Є індивідуальні налаштування

Враховані потреби учасників освітнього процесу

 • висоту столів і стільців можна регулювати
 • для входу/виходу передбачені різні варіанти: відповідний ганок, сходи, пандус, ліфт
 • доступні та гнучкі освітні програми

Простота та зручність у використанні

Інтуїтивне використання незалежно від досвіду, освіти, віку чи мовного рівня користувача

 • обладнання зі зрозумілим управлінням
 • прості і зрозумілі матеріали незалежно від навичок і досвіду дітей
 • відкритий простір, щоб легше було орієнтуватися в ньому

Сприйняття інформації з урахуванням сенсорних можливостей людей і зовнішніх умов

Урахування різного впливу навчального середовища на «сенсорний» досвід дитини

Використання кольору, світла, звуків, текстури

Можливий доступ до інформаційно-комунікативних технологій

 • контрастні кольори підлоги та стін у приміщеннях
 • інформація на сайті закладу викладена доступно: текст, відео-, аудіоформат

Мінімілізація помилок

Дизайн мінімізує небезпеку і несприятливі наслідки випадкової чи непередбаченої дії користувача

 • немає слизьких поверхонь сходів і підлоги у закладі
 • двері контрастують із кольором стін
 • техніка обладнана програмним забезпеченням, що мінімізує неправильні дії дітей
 • діти мають вдосталь часу, аби відповісти на запитання

Незначні фізичні зусилля

Передбачає мінімальний рівень стомлюваності за використання дизайну

 • заклад обладнаний автоматичними дверима, що самі відчиняються/зачиняються
 • ергономічні деталі скрізь, де це можливо (дверні ручки, меблі)

Наявність необхідного розміру і простору під час дій і рухів

Передбачено необхідний розмір і простір при підході, під’їзді тощо, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності людини

 • широкі двері для пересування маломобільних категорій осіб, батьків із дитячими візочками
 • просторий ліфт
 • достатній простір у гардеробній, медпункті, вбиральнях тощо

Переваги універсального дизайну в освітньому процесі

Основою універсального дизайну в освітньому процесі є три його основні підходи. Їх суть — подолати бар’єри, властиві освітнім програмам, та запровадити варіанти і гнучкість, щоб залучити до освіти усіх дітей.

Підхід

Характеристика

Множинні (гнучкі) способи представлення навчального матеріалу

Педагог використовує різні засоби, щоб надати всім дітям інформацію, знання

Інформацію надає у кількох форматах:

 • пояснює
 • організовує колективне обговорення
 • пропонує різні навчальні завдання
 • акцентує на різних способах сприйняття:
  • візуальному
  • аудіальному
  • кінестетичному

Множинні способи представлення результату

Діти мають різні можливості для демонстрації набутих знань, умінь і навичок

Педагог використовує різні методи чи способи оцінювання на додаток до звичних письмової контрольної або тесту. Наприклад, вербальні та/або візуальні презентації

Множинні способи залучення (участі)

Дають змогу врахувати інтереси всіх дітей, створити для них належні виклики та посилити мотивацію

Педагог має враховувати відмінності між дітьми, зокрема їхні:

 • індивідуальні потреби
 • стилі навчання
 • здібності
 • інтереси.

Він не лише задовольняє потреби кожної дитини, а й допомагає виявити сильні сторони та зрозуміти слабкі

Книги та інші навчальні матеріали мають бути доступні для всіх дітей у форматі, який вони можуть читати і розуміти.

Доступність також можна підвищити, використовуючи доступне програмне забезпечення та апаратні й технічні засоби. Слід забезпечити ефективну комунікаційну підтримку, аби діти з освітніми потребами могли спілкуватися з вихователем, учителями, дітьми.

⇒ Нові Державні будівельні норми для закладів освіти

⇒ Які вимоги до меблів початкових класів Нової української школи

Адаптація та модифікація універсального дизайну

Концепцією універсального дизайну для навчання передбачено, що педагог інтерпретує освітню програму й процес, щоб забезпечувати потреби кожної дитини без подальших суттєвих змін. Та в деяких випадках педагоги не мають такої свободи дій.

Вони змушені дотримуватися підходу, який визначають керівні органи в галузі освіти. У таких освітніх системах на педагогів покладають зобов’язання чи заохочують їх адаптувати й модифікувати освітню програму та її реалізацію лише для тих дітей, які того потребують.

Прагматичними альтернативами за відсутності універсального дизайну для навчання є адаптації і модифікації. Тобто йдеться про адаптацію та модифікацію освітнього середовища і програми, які дають змогу встановлювати зв’язки між ними та індивідуальною програмою розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

⇒ Діяльність керівника навчального закладу на створення інклюзивних класів

Адаптації змінюють характер навчання, НЕ змінюючи суттєво зміст, понятійну сутність освітнього завдання та очікувані результати.

Модифікації змінюють характер навчання, змінюючи зміст або понятійну сутність освітнього завдання та очікувані результати.

До модифікацій належать:

 • зміна тривалості періоду навчання
 • суттєва зміна освітнього середовища і змісту, ресурсів, матеріалів
 • форми представлення завдань чи оцінювання.

Плануючи адаптації, слід брати до уваги:

 • зміст — що діти мають засвоїти та як вони отримуватимуть інформацію
 • процес — види освітньої діяльності, які виконують діти для осмислення та засвоєння змісту
 • результат — те, що дає дітям змогу застосувати, закріпити, поглибити та вдосконалити набуті знання, вміння, навички
 • освітнє середовище — як відбувається робота на занятті, яка на ньому панує атмосфера.

Особливості організації доступного середовища в закладах освіти

Онлайн-курс для вчителів від EdEraзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді