Державні будівельні норми для закладів освіти

Будівельні норми, застосовні для проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти (крім закладів дошкільної освіти)

Станом на 2021 р. Державні будівельні норми для ЗО підпорядковуються ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»:

 • затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.04.2018 № 106
 • погоджені МОН України (лист від 05.04.2018 № 1/12-3326), МОЗ України (лист від 05.03.2018 № 05.1-08/ 5826), Державною службою України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.03.2018 № 02-3005/261)

Які системи протипожежного захисту встановити

Застосування ДБН

Будівельні норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти (крім ЗДО):

 • ЗЗСО, зокрема й з організацією інклюзивного навчання, шкіл-інтернатів, спеціалізованих шкіл (гімназій, ліцеїв та інших середніх закладів освіти)
 • закладів професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві
 • закладів вищої освіти — університетів, академій, інститутів, коледжів
 • закладів післядипломної освіти, зокрема й підрозділів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
 • навчальних комплексів (центрів), що включають кілька закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Зміст ДБН В.2.2-3:2018:

 • Сфера застосування
 • Нормативні посилання
 • Терміни та визначення понять
 • Загальні положення
 • Вимоги до забудови ділянок
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до функціональних зон
 • Об’ємно-планувальні рішення
 • Загальні вимоги
 • Навчальні приміщення
 • Навчально-виробничі приміщення
 • Фізкультурно-спортивні приміщення
 • Бібліотека
 • Клубно-видовищні приміщення
 • Приміщення харчування
 • Приміщення медичного обслуговування
 • Адміністративно-службові приміщення
 • Допоміжні та підсобні приміщення
 • Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти
 • Вимоги механічного опору та стійкості
 • Інженерне обладнання будівель
 • Ліфти та інші види вертикального транспорту
 • Сміттєзбирання
 • Водопостачання та каналізація
 • Опалення та вентиляція
 • Газопостачання та постачання стиснутого повітря
 • Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення
 • Системи зв’язку та сигналізації
 • Пожежна безпека
 • Безпека та доступність у використанні
 • Санітарно-гігієнічні вимоги (безпека життя і здоров’я)
 • Довговічність і ремонтопридатність
 • Вимоги до енергоефективності та енергозбереження

Додатки до ДБН:

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

К

Терміни та визначення понять ДБН

У ДБН використані терміни, установлені:

 • Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ
 • законами України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 6510-ХІV, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР
 • Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затв. постановою КМУ від 15.08.2011 № 872
 • наказом МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128
 • Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОН України від 20.07.2004 № 601
 • Концепцією розвитку інклюзивної освіти, затв. наказом МОН України від 01.10.2010 № 912
 • ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації для будівництва»
 • наказом МВС, МОН, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики України від 05.04.2016 № 255/369/132/34 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку».

Терміни, додатково вжиті в будівельних нормах:

 • аудиторія — приміщення для читання лекцій та проведення практичних занять із студентами, слухачами
 • комплектність закладу освіти — кількість паралелей класів (навчальних груп)
 • мобільні засоби навчання — переносні комп’ютери, аудіо-плеєри, мобільні телефони та інше обладнання, де використовуються портативні технології
 • навчальна секція — блок навчальних і допоміжних приміщень для не більше ніж двох перших або шести других- четвертих і п’ятих-дванадцятих класів
 • освітній комплекс (центр) — включає кілька закладів одного або різних рівнів освіти
 • навчальний полігон — територія для закладу професійно-технічної та вищої освіти з розміщенням спеціальних споруд чи обладнання, зокрема, великогабаритного, і призначена для практичних занять учнів та студентів (наприклад, гірничого, будівельного, сільськогосподарського профілю)
 • організаційно-педагогічна структура — співвідношення паралелей класів (навчальних груп) одного віку
 • паралель класів (навчальних груп) — кількість класів (навчальних груп) одного віку.зміст

Сертифікація в системі базової освіти