Як здійснити педагогічний аналіз діяльності ЗДО

Наприкінці навчального року директор закладу дошкільної освіти має підбити підсумки роботи закладу за поточний навчальний рік, окреслити мету й завдання на наступний. Допоможе йому в цьому знання методики педагогічного аналізу

Кінець навчального року в закладі дошкільної освіти є відправною точкою для початку нового управлінського циклу.

Вихідні та робочі 2020

У цей період директор ЗДО оцінює ефективність управлінської діяльності за минулий навчальний рік. Оцінювання відбувається за такими показниками:

 • своєчасність прийняття управлінських рішень та їх виконання
 • результативність діяльності педагогічного колективу
 • упровадження педагогічних інновацій
 • правильність обраних об’єктів та форм контролю
 • своєчасність регулювання освітнього процесу
 • наявність управлінських помилок.

Педагогічний аналіз дає змогу:

 • бачити й оцінювати зміни, що відбуваються в освітньому процесі
 • усувати чинники виявлених недоліків
 • прогнозувати напрями розвитку закладу
 • ухвалювати своєчасні рішення в кожній конкретній ситуації
 • розв’язувати ті чи ті завдання, які щодня виникають перед педагогічним колективом.

Функції педагогічного аналізу постійно доповнюються. Адже потрібно не лише аналізувати діяльність закладу, а й уміти визначати внутрішні та зовнішні чинники певних змін. Це дає змогу:

 • отримати необхідну інформацію для поточного корегування і прогнозування розвитку закладу
 • визначити мету й завдання діяльності закладу, перспективні напрями його розвитку, способи вимірювання проміжних та кінцевих результатів.

Порядок педагогічного аналізу

Методика здійснення педагогічного аналізу є певною системою правил та операцій, що необхідні для вивчення освітнього процесу та управління ним.

Повний цикл педагогічного аналізу охоплює такі дії:

 • вибір об’єктів вивчення
 • визначення змісту аналітичної діяльності
 • розроблення програми спостереження й аналізування
 • складання графіка відвідування об’єктів аналізування
 • підготовка й прийняття управлінського рішення.

Предмет аналізу

Насамперед необхідно визначити, на що спрямовувати свої зусилля та зусилля членів педагогічного колективу під час здійснення педагогічного аналізу діяльності ЗДО за рік. Предмет аналізування є стан освітнього процесу.

Аналізування всіх численних і складних процесів потребує чимало сил, часу й умінь. Однак кількість досліджуваних аспектів освітнього процесу не може бути нескінченним. У межах блоку об’єднують лише ті види діяльності:

 • між якими є закономірні зв’язки
 • які вплинули на досягнення мети
 • зміст яких розкриває істотні сторони освітнього процесу
 • які впливають на формування основних показників освітнього процесу.

Окреслити постійний предмет аналізування діяльності ЗДО неможливо, адже він щороку змінюється залежно від завдань на рік. Проте в кожному закладі є постійне коло питань, які необхідно щороку аналізувати, оскільки вони є основою педагогічних процесів.

Здійснюючи педагогічний аналіз, директор ЗДО виконує різні управлінські функції:

 • організаційну

► спрямована на створення певної організаційної структури в колективі для якісного виконання річного плану роботи закладу

 • контрольну

► здійснює під час розв’язання завдань, визначених річним планом

 • регулювальну

► запровадження протягом року змін відповідно до результатів контролю, висновків і рекомендацій педагогічного аналізу, як-от:

 • корегування за потреби річного плану роботи
 • зміна основного напряму внутрішнього контролю й педагогічного аналізу
 • удосконалення системи організаційних відносин між працівниками закладу
 • ліквідування зовнішніх і внутрішніх чинників, що негативно впливають на освітній процес

Структура аналізу

У педагогічній літературі є різноманітні підходи щодо розроблення структури аналізування діяльності дошкільного закладу. Утім багаторічний досвід дає змогу окреслити його оптимальну 8-блочну структуру аналізування.

Етапи проведення аналізування

Аналізування діяльності ЗДО за рік завжди тривалий процес, адже потребує опрацювання значних блоків інформації. Його проведення можна розподілити на такі етапи, як-от:

 • підготовчий

► протягом навчального року

 • безпосереднього аналізування зібраної інформації

► з квітня до кінця травня

 • завершальний

► відбувається як узагальнення результатів аналізування діяльності закладу за поточний навчальний рік, окреслення завдань на новий та оформлення підсумкового документа

Опис усіх етапів

У статті «Педагогічний аналіз діяльності дошкільного закладу» Ірини РОМАНЮК, методиста науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської радизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді